— Mor klarer seg ikke alene hjemme i sommer, og ønsker ikke å bo på institusjon. Vi ser ingen annen løsning enn at hun må være med oss på ferie, sier Kristian Malmo.

Moren Inger Johanne er like fortvilet over situasjonen. Hun vil ikke være alene hjemme i leiligheten på Landås.

  • Jeg skal kjempe mot vedtaket. Om jeg så må i retten, vil jeg ha tilbake hjemmesykepleien, sier Inger Johanne Malmo, og hytter neven i været.

Den driftige 81-åringen godtar ikke Bergen kommunes avgjørelse om å stoppe ordningen hun selv mener er livsviktig og en velsignelse i en tøff hverdag.

— Jeg lider av angst og trenger noen å snakke med. Jeg fortsår at det er eldre som har det verre enn meg. Men dette kalles eldreomsorg. Alle må hjelpes, mener hun.

Kommunen snudde

Siden april har hun hatt daglig besøk av en hjemmesykepleier. Selv om hun fysisk er forholdsvis sprek, har angst og depresjoner gjort det tøft for henne å bo alene. Å gå i butikken klarer hun til vanlig ikke. Både for henne og barna var det en stor lettelse da forvaltningsenheten i Årstad innvilget søknaden om såkalt «nødvendig helsehjelp».

  • Det lettet presset på oss. Ikke minst fikk vi til en avtale med hjemmesykepleien som gjorde det mulig å planlegge en ferie, sier Kristian Malmo.

Så sent som 10. juni fikk moren et brev om at vedtaket om tildelt tjeneste var fornyet «inntil videre». 30. juni kom et nytt brev med varsel om opphør av tjenesten nødvendig helsehjelp med umiddelbar virkning. To dager senere sto hun helt uten hjemmesykepleie.

Ordre om innstramming

Familien har fått vite at grunnen til endringen ikke er 81-åringens helsetilstand. Men forvaltningsenheten i Årstad har fått ordre om å bli strengere med å tildele tjenester.

  • Det har vært et fokus på at ved fornyelse av vedtak skal behovet for nødvendig helsehjelp vurderes på nytt, bekrefter konstituert kommunaldirektør Bernt Tungodden.

Det gjør også byråd Christine Meyer (H).

  • Vi har sagt at vi skal stramme inn. Det er trolig et resultat av det denne damen opplever. I så måte er det i tråd med signalene vi har gitt til forvaltningsenhetene, sier hun.

Meyer har forståelse for at slike vedtaksendringer kan skape problemer.

  • Men dette er ikke noe vi gjør av lyst. Det er nødvendig for å få kontroll over økonomien, sier Meyer.

Hun mener kommunen har varslet Inger Johanne Malmo innen fristen som er på to uker, og viser til en telefonsamtale forvaltningsenheten hadde med Inger Johanne Malmo i midten av juni.

— Jeg skjønner at det er ubeleilig rett før sommerferien, men det er alltid slik at nye vedtak kan skape problemer for dem det gjelder, sier hun.

Fikk tilbud om institusjon

Familien Malmo reagerer på at moren i stedet ble tilbudt et avlastningsopphold i tre uker på et omsorgssenter.

  • Det må da være langt dyrere enn å ha en hjemmesykepleier innom daglig. Dessuten har min mor vært klar på at hun ønsker å bo hjemme og klare seg mest mulig selv, sier sønnen.

Tungodden bekrefter at et institusjonsopphold vil være dyrere, men han kan ikke kommentere hva som har skjedd i denne konkrete saken. På grunn av ferieavvikling kunne heller ingen i Årstad forvaltningsenhet kommentere saken i går.