Ramsland soner en dom på 20 års fengsel for overlagt drap på eks-konen Ingse Rønnestad, som ble skutt i parkeringshuset City Park i mars 2004.

Etter drapet har Rønnestads foreldre hatt omsorgen for guttene. Nå har Bergen tingrett avgjort at de skal ha det hele og fulle foreldreansvaret. Guttene skal inntil videre heller ikke ha samvær med sin far, som soner i Bergen fengsel.

Ramsland ble dømt til å betale saksomkostningene på 92.000 kroner.

Advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer Ramsland, vil ikke kommentere dommen, og vil heller ikke svare på om Ramsland har bestemt seg for å anke.