I Os er Frp, Høyre, KrF og Tverrpolitisk samlingsliste enige om at noe bør gjøres med at alle som jobber på rådhuset har betalt lunsj. De fire partiene vil i budsjettmøtet kommende tirsdag instruere rådmannen til forsøke å stramme inn på ordningen. Partiene har 27 av 35 stemmer i kommunestyret.

— Ikke alle kommuneansatte har krav på dette etter arbeidsmiljøloven. Har du en kantine og mulighet til å trekke deg tilbake fra arbeidet, har du ikke krav på betalt spisepause, sier ordfører Terje Søviknes (Frp) til Bergens Tidende.

Kommunestyret har tidligere bestemt at rådhusansatte skal ha betalt spisepause.

— Det er gjort et vedtak, men det er ikke tariff-festet. Og et vedtak står til det omgjøres, sier ordføreren.

Fritid

Han forteller at vedtaket sier at rådhusansatte skal være tilgjengelige i lunsjen.

— Men hvor mange publikummere som ønsker kontakt med en ansatt, og som får beskjed om at han er til lunsj, vil oppsøke kantinen for å snakke med ham? Lunsjen fungerer som fritid, og da er det ikke riktig at vi betaler, sier Søviknes.

Han har ikke regnet på hvor mye kommunen vil spare på vedtaket.

— Tanken er ikke å spare årsverk, men at de ansatte skal jobbe en halvtime mer. Det er en betydelig arbeidskraftreserve, sier han.

Selv om rådmannen skal vurdere dette i dialog med de tillitsvalgte i kommunen, regner Søviknes med at alt neste år vil arbeidstiden til en del ansatte bli forlenget. Men det vil ikke gjelde alle.

Gjelder ikke alle

— Noen har krav på betalt lunsj. Noen må være tilgjengelige, og andre har ikke mulighet til å trekke seg tilbake fra arbeidsplassen, sier han.

I tillegg er det allerede i dag noen grupper kommunalt ansatte som ikke har betalt lunsj.

Leder i Os kommunale fagforening, Annlaug Tysseland, er foreløpig ikke redd for at medlemmene hennes skal jobbe en halvtime mer.

— Dette foreslo KrF i forrige kommunestyreperiode, og da falt det. Så dette tar jeg med ro, sier hun.

— Men hva hvis dette blir vedtatt?

— Da må vi gå tilbake å se på hva som skjedde da betalingen i spisepausene ble innført. Det var vel i forhandlinger for kanskje så mye som 30 år siden. Og det er en fordel som vi har hatt, i stedet for lønn. I forhold til andre kommuner er jo ikke Os den som betaler mest, sier hun.

- Hevd

Hun har jobbet i kommunen i 26 år, og har alltid hatt betalt lunsjpause.

— Mener du at dere har hevd på betalingen?

— Ja, det kan du godt si. Vi gir ikke slipp på dette frivillig. Det må i så fall skje som et resultat av forhandlinger.

— Vil det si at dere får penger for det?

— Ja, slik jeg ser det, sier Tysseland.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har ikke oversikt over hvor mange kommuner som har gjennomført det Os prøver på.

— Men det er ingen enkel prosess. Det avhenger av velviljen lokalt. De som fra gammelt av er betraktet som kontor- og administrasjonsansatte har en spesiell bestemmelse i tariffavtalen som sikrer dem mot endringer, sier Hallstein Liland, rådgiver i KS.

VIL EFFEKTIVISERE: Terje Søviknes (Frp), ordfører i Os, vil ikke betale «fritiden» til kommunens ansatte. ARKIVFOTO: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX