— En må ikke lage så mange regler at en til slutt dreper det sunneste av alt, sier far Regin Hjertholm.

Nedleggingstrusselen henger mørkt over påskefrokosten i den 30 år gamle barnehagen.

Ren idealisme

En to år gammel rapport fra inspektøren på teknisk hygiene i kommunen setter trolig sluttstrek for driften av Fjellveien barnehage.

Det er for trangt om plassen til at barnehagen kan godkjennes for 19 barn mente inspektøren, som var svært nøye med hva han definerte som lekeareal.

Tre plasser forsvant. Med dem mistet barnehagen rundt 200.000 kroner i årlig inntekter.

I en overgangsfase har barnehagen fått dekket underskuddet. Neste år må familien bak stiftelsen ta hånd om underskuddet selv.

— Vi kan ikke klare dette. Underskuddet kan fort komme opp i et par hundre tusen kroner og i tillegg trenger barnehagen sårt til oppussing, sier leder i stiftelsen, Steinar Nørstebø.

Startet for 30 år siden

Nørstebø sine foreldre startet barnehagen i sitt eget hjem for vel 30 år siden. Privatøkonomisk har den vært en katastrofe.

— Vi kunne laget en luksusleilighet som vi leide ut. Men det er mye mer ålreit for strøket og for oss at det er en barnehage og sosial virksomhet i huset. Men det er veldig belastende å ha et så stort ansvar for noe som er så sårbart og utsatt. Jeg oppfordret kommunen til å overta driften, sier Nørstebø.

Regelrytteri

De økonomiske problemene begynte for alvor da kommunen la om sine støtteordninger for to år siden. Budsjettene ble enda knappere og underskuddene meldte seg fort. Bedre ble det ikke da tre plasser ble kuttet.

Stiftelsen for barnehagen har gjentatte ganger bedt kommunen overta driften.

— Det er veldig synd når regler som er laget for å beskytte barn, blir brukt mot ungene og barnehagen, sier mor Bente Getz Sollie.

Små fjellgeiter

Det som foreldrene opplever som goder ved barnehagen, er i inspektørens rapport negativt.

For visst er uteområdet bratt og ulendt. Men ungene synes det er spennende og klatrer rundt som små fjellgeiter.

Ikke har barnehagen noe ventilasjonsanlegg heller. Gamle trehus har ofte ikke det. Men de har derimot vinduer som kan åpnes.

— Dette er en liten idyllisk barnehage der ungene og personalet trives, sier Sollie.

Noen av de ansatte har jobbet i barnehagen fra starten av. Noen av ungene har foreldre som selv har gått der.

— Det er jo nettopp en barnehage som dette vi foreldre ønsker oss. En barnehage der ungene lærer å ta vare på hverandre over aldersgrensene og der personalet trives og blir, sier Sollie.

fakta/barnehagemangel

  • Bystyret har vedtatt at det innen 2003 skal bygges 1000 nye barnehageplasser i Bergen.
  • 57 prosent av barn i Bergen har et barnehagetilbud. En foreldreundersøkelse viser at 76 prosent av barn i Bergen har behov for barnehageplass.
  • Bergen har 181 private barnehager og 61 kommunale. Kommunen har 9305 barnehagebarn.
FÅR IKKE BEGYNNE: Jonas Dahl har kjempelyst til å begynne i barnehagen til Jennifer Hjertholm. Men Fjellveien barnehage blir lagt ned til sommeren.
FOTO: GIDSKE STARK