De 205 studentene utgjør 14 prosent av studentmassen ved Det juridiske fakultetet.

Vi er svært overrasket over det store omfanget. Det tyder på at det er i ferd med å utvikle seg en ukultur blant en del studenter, og det er fullstendig uakseptabelt, sier UiBs rektor Sigmund Grønmo til bt.no.

Si din mening i kommentarfeltet nederst i saken.

Gransket i månedsvis
Han opplyser at mistanken om juks dukket opp i november i fjor. UiB har brukt et elektronisk gjenkjenningsprogram, som avdekker sitater eller sammenfallende tekst ved ulike typer hjemmeoppgaver.

– Siden da har vi gjort flere undersøkelser. Vi har undersøkt flere kurs, og gått gjennom besvarelsene manuelt. Gjennomgangen bekreftet resultatene, sier Grønmo.

De tvilsomme besvarelsene strekker seg tilbake til høsten 2006. Ifølge Grønmo er det ikke mistanke om fusk ved andre fakulteter.

Ernst Nordtveit, dekan ved juridisk fakultet, sier at fakultetet bare har slått ned på besvarelser med omfattende likhet.

– 70-80 prosent av innholdet i besvarelsene er det samme. Noen er nesten identiske. Vi mener dette ikke kan forklares på annen måte enn ulovlig samarbeid, sier han.

Trolig kunne enda flere blitt tatt for fusk dersom fakultetet hadde lagt seg på en lavere likhetsgrad.

– Det er flere besvarelser som har fellestrekk, men jeg vil ikke spekulere i årsakene til det. Det kan for eksempel skyldes at flere studenter gjengir samme paragraf. Vi ville være sikre på at vi ikke slo ned på besvarelser som liknet ved en tilfeldighet, sier Nordtveit.

Pinlig
Dette er pinlig. En jusstudent av alle burde skjønne at juks ikke er greit, sier leder i juridisk studentvalg i Bergen, Christian Kartnes.

Anklagene om juks gjelder studenter fra første til fjerde årstrinn. Karnes er svært overrasket over omfanget.

– Hva skyldes jukset?

– Dels skyldes det et stort arbeidspress. Vi har et obligatorisk opplegg hvor man må levere én oppgave hver uke. Med jobber ved siden av blir det vanskelig.

– Er stort arbeidspress en god nok grunn til å jukse?

– På ingen måte, det legitimerer det ikke. Dessverre konstaterer jeg at en svært stor andel av studentene har en dårlig moral i forhold til disse oppgavene, sier Kartnes.

Jukset har foregått ved at studentene har samarbeidet, og kopiert ordrett av hverandre for å slippe å skrive oppgaven selv. Andre har kopiert arbeid fra eldre studenter, ifølge Kartnes.

Ønsker rettferdig prosess
Han ser positivt på at juksemakere blir tatt, men understreker at prosessen fremover må være ryddig og rettferdig.

– Vi tar sterkt avstand fra alle former for juks, og ser positivt på at fakultetet tar et grep for å gjøre noe med dette. Men det er viktig at studentene får en skikkelig behandling, sier Kartnes.

Han tror jukset vil få en brå slutt etter dette.

Konsekvenser for jobbtilbud
Egil Horstad, rekrutteringsansvarlig partner i advokatfirmaet Vogt og Wiig, sier studentjuks kan få konsekvenser senere i livet.

– Har man jukset på studiet, så viser jo det en måte å operere på som er lite forenlig med å fungere som advokat, sier Horstad.

Det kan bli avgjørende i en ansettelsesprosess.

– Hvis jeg har to kandidater å velge mellom som ellers står likt, men får vite at den ene er tatt for juks, så er det klart at det kan bli avgjørende, sier Horstad.

Han får støtte fra Bjørn Skaar, rekrutteringsansvarlig i Wikborg Rein & Co.

- Blir man tatt i fusk er det åpenbart en stor skamplett på søknaden. Dette er et spørsmål om integritet. Å være rederlig er en viktig og avgjørende egenskap for en advokat, og det må man kunne forvente at jusstudentene har skjønt, sier Skaar.

Risikerer utestengelse
Juksanklagene skal nå behandles av universitetets sentrale kontrollorgan, Den sentrale klagenemnd.

Konsekvensene kan bli alvorlige for studentene om mistanken viser seg å være riktig.

  • Advarsel
  • Annullering av oppgave og eksamen
  • Utestengning fra universitetet i et halvt eller et helt år.

Nytt verktøy
Fakultetet mener at studenter på ulovlig vis har samarbeidet om eller kopiert tekster fra andre studenter til obligatoriske innleveringsoppgaver. Det vil si besvarelser som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Universitetet har tatt i bruk et nytt dataverktøy for å kartlegge fusk og forsøk på fusk - ePhorus. Det var i forbindelse med innføringen av dette programmet at fakultetesledelsen kom over det den mener er omfattende juksing.

ePhorus sammenligner innleverte studenttekster med tidligere tekster og med materiale som finnes på internett.

Varslingsbrev er nå sendt ut til studentene som er mistenkt for juks.Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.