Fylkesmannen i Oslo har bedt John Bauergymnaset forklare store pengeoverføringer til selskaper eid av sentrale skoleledere. Både i Statens Hus i Bergen og i Utdanningsdirektoratet følger man interessert med.

— Det er naturlig at vi tar kontakt med Oslo for å se den granskningen de har gjort. Deretter vil vi gjøre opp vår egen oppfatning, sier assisterende utdanningsdirektør Hjalmar Olseth hos Fylkesmannen i Hordaland.

En annen mulighet er at det blir det landsomfattende økonomisk tilsyn, slik som nylig skjedde med Bårdar-akademiet.

— Vi har bedt Fylkesmannen i Oslo om å vurdere grunnlaget for et tilsyn, og følger løpende med på situasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i Utdanningsdirektoratet.

Slik melker de staten

Etter privatskoleloven er det ulovlig å ta ut utbytte fra skoledriften, men via utbytte og styrehonorar i underselskaper kan eierne likevel melke statsstøtten. I 2006-2007 fikk de to John Bauergymnasene 54,7 millioner kroner i statlig støtte.

I følge NRK kjøpte skolene i Oslo og Bergen såkalte administrative tjenester for 4,85 millioner kroner fra selskapene Skolekompaniet og John Bauer Norge. Blant tjenestene var opptak og den praktiske håndteringen av eksamen.

Den største eieren i Skolekompaniet er Kåre Syltebø. Han er også daglig leder ved John Bauer i Bergen og Oslo.

Tidligere KrF-politiker og journalist Rune Eikeland eide inntil i år 36 prosent av Skolekompaniet. Han er daglig leder i John Bauer Norge. Den svenske John Bauer-gründeren Rune Tedfors er også aktivt inne i flere selskapene.

Dermed kan det se ut som om skoleledelsen har kjøpt dyre tjenester fra selskap som de selv har eid. Spørsmålet er i så fall om prisen skolen har betalt står i forhold til tjenestenes verdi.

Hemmelig plan

I fjor skrev Bergens Tidende om John Bauer-skolenes hemmelige forretningsplan, som viste hvordan eierne hadde tenkt å omgå loven for å tjene penger. Et av punktene var dette:

«Gjennom etablering av egne støtteselskaper til skoledriften, som leverer tjenester skolene ellers måtte kjøpt i det åpne markedet (...)»

Vi dokumenterte også hvordan eierne og daglig leder i John Bauer Norge hadde opprettet disse underselskapene, deriblant Skolekompaniet.

I tillegg fikk elevene i Bergen tilbud om å dra på studietur til Spania. Arrangør var International Tourism Institute AS. Der er Kåre Syltebø eier og styremedlem. Rune Eikeland og Rune Tedfors sitter også i styret.

Djupedal varslet tilsyn

— Dette viser at de ikke driver skole av idealisme, men for å tjene penger, sa daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal i fjor.

Han varslet skjerpet tilsyn med skolene for å hindre at eierne tok ut utbytte, og stanset alle videre planer om John Bauer-gymnas. Bondevik-regjeringen ga opprinnelig John Bauer tillatelse til å opprette 14 videregående skoler. Det ville ha mangedoblet omsetningen for Skolekompaniet og de andre underselskapene.

Verken Eikeland eller Syltebø ville i går uttale seg om saken. I oktober i fjor avviste Eikeland at formålet med skoledriften er å tjene penger.

— Vi vil lage en annerledes og bedre skole. Vi mener vi har et anerkjent pedagogisk alternativ, sa John Bauer-sjefen.

UNDER LUPEN: John Bauer Bergen underviser 410 elever i lokaler i Lars Hillesgate (det røde huset), Vestre Strømkai og Michael Krohns gate. Nå vil Fylkesmannen se nærmere på økonomien til skolen.
Høvik, Tor