• Helt uakseptabelt, sier rektor.

I forrige uke var en gruppe elever fra første trinn på Amalie Skram videregående skole på tur. 60-70 elever og rundt 10 ansatte deltok på turen, som hadde én overnatting.

Underveis fikk de ansatte mistanke om at enkelte av elevene brukte rusmidler.

— Vi ser alvorlig på de bekymringsmeldingene som er kommet. Vi har rutinemessig samarbeid med politiets ungdomsseksjon når vi har slike mistanker, sier rektor Bjørn Lyngedal, som understreker at mistanken retter seg mot et fåtall av elevene som deltok på turen.

- Nulltoleranse

Han understreker at skolen har absolutt nulltoleranse for rusbruk i skolesammenheng.

— Hordaland fylkeskommune vil derfor anmelde saken. Så er det opp til politiet å etterforske hva som har skjedd. Foreløpig er vi i en veldig tidlig fase, så det er litt tidlig å si noe om eventuelle reaksjoner. Men vi har møtt alle elevene i gruppen for en samtale om alvoret i dette. De som mistanken retter seg mot, vil etter hvert få en samtale enten med skolen eller med politiets ungdomsseksjon. Vi vil gjerne ha politiets vurdering av hva som er den beste fremgangsmåten videre, sier Lyngedal.

REKTOR: Bjørn Lyngedal. ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Rektoren opplyser at det vil komme reaksjoner dersom politiet konkluderer med at det faktisk har vært brukt narkotika på turen.— Det er opp til politiet å etterforske hva som har skjedd. Hvis det blir påvist at elever har brukt narkotka, er utvisning en mulig reaksjon fra skolens side. Det er helt uaktuelt for oss å akseptere noen form for rusbruk i skolesammenheng. Derfor er det viktig for oss å ta tak i dette med en gang, heller enn å la det utvikle seg og lukke øynene for det, sier rektoren.

Etter turen sendte skolen ut en melding til alle elever og foresatte i de aktuelle klassene:

«Skolen har fått opplysninger om bruk av narkotika i forbindelse med elevturen til (...). Vi gjør oppmerksom på at det er kun et fåtall elever dette gjelder. I samarbeid med politiet har skolen samlet elevene og lærerne til et møte da bussene ankom skolen. Amalie Skram har nulltoleranse overfor bruk av rusmidler og vil bistå politiet i deres arbeid. Vi anbefaler elever og foresatte å snakke sammen om hva som har skjedd på turen. Ønsker dere å snakke om hendelsen eller få råd, kan dere kontakte rektor eller Bergen Politistasjon. Fra mandag kan dere ringe politiets ungdomsseksjon. Generelt har turen vært flott og det er beklagelig at slike hendelser inntreffer.»

Holder foreldremøte

De fleste elevene på trinnet er mindreårige.

— De er fra 16 og opp til 18-19 år, sier Lyngedal.

Elevenes foresatte vil nå bli innkalt til foreldremøte.

— Der vil vi fortelle litt om hva de bør være obs på. Jeg tror både skole og foreldre kan være litt naive når det gjelder dette temaet.

Rektoren tror ikke den eventuelle rusbruken var spesielt knyttet opp til skoleturen.

— Det vi lærte av razziaene mot flere skoler tidligere i år, er at hasj er mer vanlig enn vi kanskje liker å tro, og at det er mange flere ungdommer enn vi ønsker som er borti det. Men det blir gjerne tydeligere i en slik sammenheng, der elever og ansatte er tettere på hverandre enn de er til daglig, sier Lyngedal.

Han har tidligere vært rektor ved Stend videregående skole.

— Der opplevde vi aldri åpenlys bruk av narkotika. Men dette er som regel fordekt, og finnes nok på alle skoler.

Politiet avventer anmeldelse

Tone Kornli, som leder ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, bekrefter at politiet har mottatt en anmeldelse.

— Saken er til etterforskning, og vi kommer til å kalle inn aktuelle personer til avhør, sier Kornli.