I går ga helsevernetaten i Bergen kommune kaféeier Thorbjørn Sirseth pålegg om å stenge toalettene på kafeen. Helsevernmyndighetene i Bergen kommune frykter at kloakken derfra kan ha seget ut i Svartediket og forurenset drikkevannet. Men til nå har ikke kommunens folk kommet til for å få testet det mistenkte kloakkanlegget.

Forurenset vann

Det er prøver tatt i terrenget rundt kafeen i forrige uke som gjør at kloakkanlegget nå skal undersøkes nærmere. Vann— og avløpsetatens prøver viste nemlig at vannet er forurenset.

Etter det Bergens Tidende forstår viser analysene blant annet at terrenget er forurenset av tarmbakterier og fosfat. Dette tyder at vannet i tillegg til å være forurenset av kloakk også er blitt skittent av såpe.

Leder for helsevernetaten, Ingvar Tvedt, mener at situasjonen er så alvorlig at kloakken fra kafeen representerer en omgående helsefare. Helsevernmyndighetene har derfor brukt forskrift om miljørettet helsevern for å få stengt kloakken straks.

Overgjødsling

I brevet blir det også påpekt at området rundt kafeen viser klare tegn til overgjødsling. Dette har neppe heller noen annen årsak enn kloakkavrenning.

Dermed konkluderer helsevernetaten at kloakkanlegget ikke virker etter hensikten. Mye kan tyde på at kloakktilsiget renner inn i tilsiget til Svartediket.

Folk fra vann- og avløpsetaten har allerede i flere dager forsøkt å komme opp på Ulriken for å undersøke den mistenkte kloakken nærmere.

Stengt for vedlikehold

Sist onsdag uke sto kommunens folk på Ulriksbanens nedre stasjon for å bli fraktet opp med Ulriksbanen. Men kaféeier Sirseth, som også driver Ulriksbanen, hadde stengt banen. Han begrunnet det med at han måtte foreta nødvendig vedlikeholdsarbeid i mastene.

— Siden har været hindret oss i å komme opp på Ulriken, forklarer direktør Ole Dan Lundekvam i Bergen Vann KF.

— Men nå kan vi ikke vente lenger. Vi må komme til bunns i denne saken, og få foretatt de nødvendige testene, sier han. - Værutsiktene onsdag ser nå ut til å være slik at banen kan kjøres Vi har vært i dialog med Sirseth, og han sier han vil frakte opp det mannskap og utstyr som er nødvendig for å foreta undersøkelsen, sier Lundekvam.

Overrasket over mistanke

Dersom banen likevel ikke skulle gå, vil kommunen vurdere å leie annen transport slik at undersøkelsen ikke blir ytterligere forsinket. Å leie helikopter en mulighet. Men Lundekvam nevner både kløvtransport og terrengbil som mulig alternativ transport til kabelbanen.

Kaféeier Thorbjørn Sirseth er veldig overrasket over at kommunens mistanke.

— Anlegget på Ulriken har ikke nesten ikke vært i bruk den siste måneden. Dessuten kan jeg garantere at kloakkutslippet ikke stammer fra Ulriken Kafé. I løpet av de siste fjorten dagene har vi sjekket anlegget grundig for å være på den sikre siden. Dessuten er kloakkanlegget vårt konstruert med fall mot syd, med tanke på en lekkasje. Skulle vi være så uheldige å få skade på kloakkanlegget, vil kloakken uansett ikke renne ned i Svartediket, påstår Sirseth, som ennå ikke har mottatt noe pålegg fra Bergen kommune.

Sirseth sier at Bergen kommune er velkommen til å undersøke kloakkanlegget ved Ulriken.

— Men de burde bruke tiden sin til å lete andre steder. Hva med kilovis med hundeekskrementer i Isdalen? Jeg tror det er årsaken til at hundrevis av bergensere er blitt syke, sier Sirseth.

OVERGJØDSLING: Bergen kommune frykter at kloakken fra Ulriken kafé har seget ut i Svartediket og forurenset Svartediket. Kaféeier Thorbjørn Sirseth stiller seg tvilende til teorien. - Kloakkanlegget vårt er konstruert med fall mot syd, med tanke på en lekkasje, sier eieren.<p/> FOTO: HELGE JENSEN