Reglene sier at en markedsleder (Color Line) ikke kan ta opp konkurransen med en eksisterende, mindre aktør (Fjord Line) med mindre driften er lønnsom fra dag én.

Med det som bakgrunn klaget Fjord Line sin konkurrent inn til Konkurransetilsynet for underprising i forbindelse med ferjestrekningene Bergen/Stavanger og Hirtshals, men fikk ikke medhold.

ESA ser derimot ikke nødvendigvis på avgjørelsen som en rettesnor for sin egen gransking av konkurransesituasjonen på det vestlandske ferjemarkedet.

— Vi tar Konkurransetilsynets avgjørelse til etterretning, men vil fortsatt se på Color Line på eget initiativ, sier informasjonsansvarlig i ESA, Tor Arne Solberg-Johansen.