Tenåringen er innlagt på sykehus med den livsfarlige sykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) etter å ha hatt diaré.

Jenten ligger på intensivavdelingen på sykehuset. Søndag formiddag får bt.no opplyst at pasienten er i bedring.

Senest lørdag var tilstanden alvorlig og stabil.

Familien intervjues

Folkehelseinstituttet ble varslet om sykdomsutbruddet torsdag.

— Vi undersøker nå om sykdommen skyldes E. coli-bakterie, og i så fall om dette er en del av det nasjonale utbruddet, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Det blir nå tatt rutinemessige prøver av pasienten og matvarer hos familien i samarbeid med det lokale Mattilsynet, og familien blir intervjuet.

— Vi forventer resultater av prøvene fra pasienten mot slutten av neste uke, sier Aavitsland. Først da vil vi vite om denne pasienten har noen tilknytning til utbruddet.

Livsfarlig nyresykdom

Tidligere i år ble to toåringer i Tromsø og Nordfjordeid smittet av E.coli- bakterie. Begge utviklet HUS, og i januar døde den to år gamle gutten fra Nordfjordeid. I mars ble et søskenpar i Trøndelag smittet og i forrige uke ble en jente fra Sandefjord innlagt på Rikshospitalet i Oslo med symptomer på E. coli-smitte.

Folkehelseinstituttet slo nasjonal E. coli-alarm i slutten av mars. Til sammen er fem barn fra forskjellige deler av landet koblet til samme utbrudd, og tilfellet i Hordaland kan dermed være det sjette.

Selv om det ikke er påvist at tenåringen har E. coli-smitte, har Folkehelseinstitutt satt i gang et stort apparat for å etterforske utbruddet.

— I og med at det er et nasjonalt utbrudd så er det arbeidshypotesen vår at det dreier seg om E. coli til det motsatte er bevist, sier Karin Rønning, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet kartlegger nå hva familien har spist, mens Veterinærinstituttet analyser matprøver. Folkehelseinstituttet koordinerer arbeidet og håndterer datamaterialet som blir samlet inn.

— I noen tilfeller klarer vi aldri å få bekreftet diagnosen. Det er en komplisert analyse, understreker Rønning.

Smittekilde ikke funnet

Så langt har ikke Folkehelseinstituttet kunne identifisere smittekilden til de fem utbruddene.

— Vi har registrert en uhorvelig mengde informasjon og jobber med å sammenstille og krysskoble data for å lete etter sammenfall. Så langt har vi ikke kunne blinke ut noe, sier Rønning.

I analysearbeidet er det særlig fokus på matvarer som tidligere har vært kilder i lignende utbrudd, for eksempel rått, ubehandlet kjøtt. Men forklaringen kan også ligge i grønnsaker og krydder.

Folkehelseinstituttets beste råd for smittevern er å være ekstremt nøye med kjøkken- og håndhygiene.

— Det er viktig at ubearbeidet kjøtt blir stekt og kokt skikkelig. Ulike råvarer må behandles hver for seg, og utstyret må vaskes mellom bruk.

Les mer om E. coli-utbruddet på Folkehelseinstituttet sine nettsider.