— Jeg ser engasjementet blant foreldrene, og det gjør selvfølgelig et sterkt inntrykk. Men det er betimelig å spørre om alle FAU-lederne er uten en politisk agenda, eller om de aksjonere for SV og RV, sa Monica Mæland fra bystyrets talerstol.

- Smakløst

Kritikken fra Mæland var særlig rettet mot Jorge Dahl som leder foreldreutvalget i Bergenhus bydel. Han har stått på RVs valgliste, men har aldri vært medlem i partiet.

— Uttalelsene fra Mæland er smakløse, og det er en mistenkeliggjøring av det arbeidet vi driver, sier foreldrerepresentant Helge Farestvedt fra Laksevåg bydel.

Han var en av flere foreldrerepresentanter som lett rystet hørte kritikken som rammet Jorge Dahl og hele foreldreaksjonen fra bystyrets talerstol i går.

— Det er foreldre som har valgt Jorge Dahl til sin representant, og det er vi andre representantene som har bedt ham fronte denne aksjonen, sier Bjørn Endresen fra Fyllingsdalen.

Jorge Dahl fulgte selv debatten i bystyret fra galleriet og likte ikke det han hørte.

— Det er et tankekors at politikerne på den ene siden sier at de ønsker at foreldre skal engasjere seg i skolen, men når foreldrene gjør det er det negativt, og byrådet forsøker å kneble engasjementet, sier Dahl.

Støyende aksjon

Monica Mæland var ikke den eneste som kom med lyskespark mot foreldreaksjonen.

Fra flere Arbeiderparti-representanter ble aksjonen fremstilt som støyende, og for å ha svartmalt og overdramatisert forholdene i bergensskolen.

— Vi kan ikke styre etter desibelmetoden, sa Aps Borghild Lieng.

Byrådet fikk en smule kritikk for ikke å ha skjermet skole godt nok i kuttprosessen denne høsten, uten at noen har særlig tro på at det er mulig å reversere dette mot slutten av året.

— Vi foreldre konsentrerer oss nå om å hindre at tre skoler nedlegges og at rammetimene reduseres neste år, sier Jorge Dahl.

Sådde tvil om motivene

SV fikk liten støtte, men mye kjeft, for sitt forslag om mistillit til byrådet. Bare RV og Pensjonistpartiets ene mann stemte for forslaget.

— Måten SV fremmet mistillitsforslaget på er ikke bystyret verdig, sa Trygve Birkeland (KrF).

Han siktet til at mistilliten fra SV ble varslet gjennom megafon på en demonstrasjon i forkant av forrige bystyremøte.

— Vi gikk inn i bystyresalen og hadde ikke den ringeste anelse om at det kom et mistillitsforslag, sa Terje Ohnstad (Ap). Han beskyldte SV for å ha opptrådt populistisk, med det motiv å slå politisk mynt på foreldreaksjonen mot skolekuttene.

SV og RV mener på sin side at kuttene som er gjennomført denne høsten ikke er til å leve med, og at byrådet ikke har gjort nok for å unngå at de rammer eldre og barn

— Å fremme mistillit til byrådet er en alvorlig sak. Vi har ikke for vane å gjøre det. Men det er umulig å tie stille når vi ser konsekvensene noen av nedskjæringene fører til, sa Ragnhild Hedemann (SV).

Flere fra venstresiden kritiserer byrådet for å dreie mer og mer mot høyresiden.

— Nedskjæringene var dråpen som fikk begeret til å renne over. Byrådet beveger seg mer og mer til høyre, sa Tom Skauge.