På grunn av Monika-saken, skal fra nå av skal alltid statsadvokater avgjøre om et mistenkelig dødsfall kan bli henlagt.

Det kommer frem i et brev fra Riksadvokatembetet fredag.

Mistenkelige dødsfall er til nå blitt håndtert ulikt rundt om i landet, ifølge Riksadvokaten.

I noen områder, som Hordaland, er de blitt henlagt av politiet. I andre, som Rogaland, har en statsadvokat vært den som har tatt beslutningen om et mistenkelig dødsfall kan legges bort som en straffesak.

Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt eget hjem i Sund, november 2011. Politiet henla saken som selvmord ni måneder senere, selv om det forelå en lang rekke mystiske omstendigheter politiet ikke fant svar på.

I år, etter at saken ble gjenopptatt, pågrep og siktet politiet en 32 år gammel mann for drap. Han nekter straffskyld.

— Praksis varierer

I etterkant av Monika-saken, har Riksadvokaten spurt de regionale statsadvokatembetene om hvordan praksisen har vært.

«Tilbakemeldingene viser at praksis varierer mellom embetene», står det i brevet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch var fredag ikke tilgjengelig for kommentar om hvorfor det ikke tidligere har vært felles retningslinjer.

Etter det BT erfarer, skal flertallet av landets ti regionale statsadvokatembeter allerede ha hatt en slik praksis. I Hordaland har praksis vært at politiets jurist på saken har orientert en statsadvokat.

«Adekvat og grundig»

Statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere hvorfor praksisen ikke har vært lik over hele landet tidligere.

— Formålet nå erat slike saker skal behandles på en grundig og forsvarlig måte, sier Vigmostad-Olsen til BT.

SIKTET: En 32 år gammel mann fra Litauen er siktet for å ha drept Monika Sviglinskaja (8). Mannen bodde i hjemmet hennes en periode før dødsfallet i 2011, som samboer med 8-åringens mor. Han nekter straffskyld.

«Det er viktig at denne type saker behandles adekvat og grundig og med en nøye og kritisk vurdering av om andre etterforskingstiltak burde vært igangsatt», skriver Busch i brevet til landets politimestre og statsadvokater.

Det er bare saker der mistenkelige dødsfall som er etterforsket av politiet, og der politiet går inn for henleggelse, som må sendes statsadvokaten. Dermed er saker der politiet for eksempel bare har bedt om obduksjon, ikke omfattet.

I etterkant av Monika-saken, lager Statsadvokaten i Hordaland nå en sjekkliste for å sjekke hva som skal undersøkes ved mistenkelige dødsfall.

Ble kontaktet av politiadvokat

Monikas dødsfall ble etterforsket som en mulig drapssak, før den formelt ble henlagt av en politiadvokat i Bergen. Før henleggelsen kontaktet politiadvokat Sidsel Isachsen førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen for å orientere ham om saken, slik BT tidligere har skrevet.

En slik orientering var Stolt-Nielsens anledning til å be om å få saken oversendt. Det skjedde ikke.

— Vi hadde anledning til å få saken sendt over til oss, men gjorde det ikke. I ettertid er det ikke vanskelig å si at jeg ville ha gjort det annerledes nå. Jeg skulle gjerne bedt om det. Men det blir etterpåklokskap, sa Stolt-Nielsen til BT denne uken. Han leder statsadvokatembetet i Hordaland.