Ifølgje politiet losna tre armeringsjarn frå lastahelikopteret flaug med under seg. Jarnstengene skal ha deisa i asfalten berreein til to meter frå ein bil. Fleire andre bilar kom like etter, og også fleireskuleelevar skal ha vore i området.

Uhellet skjedde like etter klokka åtte på fylkesvegen 13mellom Moskog og Holsen ei god mil aust om Førde sentrum.

Politiet kan så langt ikkje seie noko om årsaka til uhellet.Saka blir etterforska av Førde og Naustdal lensmannskontor.