Torsdag kveld held Utrykkingspolitiet og lensmannskontoret i Høyanger ein fel-leskontroll i 60 km/t-sona over Vadheim i Høyanger. Det har vore fleire alvorlege ulukker på strekninga dei siste åra.

– Ti personar fekk forenkla førelegg, og eit førarkort er beslaglagt, seier Olaug Holme, operasjonsleiar i Sogn og Fjor-dane politidistrikt.

I følgje Holme er det ikkje lenge sidan førre kontroll på denne strekninga.

– Den gongen var talet på førelegg endå høgare, seier ho.