Drøyt 800 personer, som alle hadde testet positivt på Giardia-prøven, deltok i spørreundersøkelsen, som ble avsluttet i februar i år.

Rapporten avdekker at halvparten av dem som ble syke ikke er fornøyde med informasjonen de fikk fra helsepersonell og Bergen kommune. Særlig de som fremdeles hadde symptomer, opplevde i betydelig større grad at informasjonen ikke var god nok. Yngre pasienter var klart mindre fornøyde enn eldre.

Rapporten konkluderer med at det er grunn til å tro at «... informasjonsarbeidet kunne og burde ha vært bedre fra alle de fire instanser som her har vært vurdert; fastlegene, Bergen legevakt, sykehus og Bergen kommune».