Gymnastikksalen på Søfteland skule var fullsett i går kveld. Lensmann Rasmus Dalen og rektor Kåre Lutro hadde invitert foreldra for å orientere om truslane som gjorde at skulen vart stengt torsdag og fredag.

— Vi fekk sparsamt med informasjon om sjølve saka. Men lensmannen sa det er 100 prosent trygt å opne skulen att, seier Svein Nytræ, nestleiar i foreldras arbeidsutval (FAU) ved Søfteland skule.

Møtet var lukka for pressa. Nytræ seier mange av foreldra var misnøgde med at lensmannen ikkje ville seie meir om kva saka handlar om, eller kvar etterforskinga står.

Fleire av foreldra gav i møtet klart uttrykk for at dei ikkje veit nok til at dei vil sende barna på skulen i dag.

— Fleire var skeptiske. Frå skulen si side vart det sagt at dei håpar alle elevane kjem på skulen, men at dei har full forståing for at folk er nervøse, seier FAU-leiar Terje Monssen.

Uklart om fleire er innblanda

Monssen seier møtet «iallfall var litt betryggande», i og med at lensmannen var så klar på at skulen er trygg. Sjølv kjem han til å sende dotter si på skulen denne veka.

Det same gjer FAU-nestleiar Nytræ med sine to barn. Men han skulle ønskt han visste meir.

— Vi i FAU føler at vi har fått alt for lite informasjon frå første stund. Til å byrje med var det berre ei melding om at skulen ville bli stengt. Då byrjar sjølvsagt spekulasjonane, seier Nytræ.

Lensmann Rasmus Dalen ønskte ikkje å svare på om politiet meiner dei har tatt den som står bak, eller om dei trur det kan vere fleire involvert.

Den unge mannen som laurdag vart varetektsfengsla nektar for å stå bak trusselbrevet. Forsvararen hans har ikkje ønskt å fortelje korleis den tidlegare Søfteland-eleven stiller seg til siktinga. Men etter det BT får opplyst, nektar han for å ha hatt noko som helst med brevet å gjere.

Politiet meiner dei kan knyte han til truslane. Men dei held framleis ope for at andre kan ha vore involvert. Etterforskinga skal vere retta mot eit ungdomsmiljø på Os.

Fordi den mistenkte er så ung, bad politiet berre om fengsling i ei veke. I løpet av denne veka har etterforskarane godt håp om å kome så langt i arbeidet at mistanken anten blir styrkt, eller at dei får sjekka ungdommen ut av saka.

- Folk blir utrygge

På møtet i går skal politiet fleire gonger ha sagt at dei er svært interessert i tips i saka. Fleire foreldre tolka dette som at politiet ikkje er sikre på at dei har løyst saka.

— Vi fekk vite at ein person er varetektsfengsla. Men samtidig seier lensmannen at saka framleis er under etterforsking. Dermed blir folk utrygge. Salen var ikkje nøgd, seier Nytræ.

Lensmann Dalen grunngav den knappe informasjonen med omsyn til etterforskinga.

— Politiet viste også til faren for ein smitteeffekt dersom det blir for mykje blest rundt saka, seier FAU-nestleiaren.

Ståle og Elin Skaatun var to av foreldra som hadde møtt fram i går.

— Vi sender ungen vår trygt på skulen i morgon, sa Ståle Skaatun, som har forståing for at politiet ikkje kan gje ut fleire detaljar frå etterforskinga.

— Vi har kjent oss trygge. Men det har vore uverkeleg. Det er slikt du ikkje tenkjer skal hende her, seier Elin Skaatun.

Odd Mehus