Helse Bergen må i år spare 230 millioner kroner i forhold til 2006. Den økonomiske hestekuren førte blant annet til at to operasjonsstuer ble stengt i januar. Dette skulle Haukeland Universitetssjukehus spare åtte-ni millioner kroner på.

Fem måneder senere viser det seg at tiltaket har slått fullstendig feil. Hele Helse Bergen taper nå store penger på noe som skulle gi etterlengtede innsparinger.

Lang ventetid

I tillegg har køen av pasienter økt: 39 prosent av de nye pasientene får ikke behandling innen fristen. Det er en økning på seks prosentpoeng siden i fjor. Blant annet må kreftpasienter vente lenger på operasjon.

— Vi har 100 flere på venteliste nå enn i oktober, totalt cirka tusen pasienter som venter på operasjon. Det føles svært ubehagelig å sette en kreftpasient opp til operasjon først om fire-fem uker, sier avdelingsleder August Bakke ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Sparepakken gjør at August Bakke ikke får operert så mange pasienter som han kunne, og køen hoper seg opp.

— Når vi ikke klarer å utnytte ressursene, taper vi inntekter, sier Bakke.

Sykehuset får nemlig inntekter fra staten for hver pasient som opereres.

- Uforsvarlig

Hadde operasjonsstuene holdt stengt resten av året, ville det ha gitt et inntektstap på inntil 30 millioner kroner.

Dette paradokset har nå ledelsen ved Helse Bergen innsett. Derfor blir operasjonsstuene åpnet igjen så snart som mulig.

— Vurderingen vi gjorde var feil. Økonomisk sett var dette uforsvarlig, sier administrerende direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen.

Ingen avdelinger har sluppet unna budsjettkutt, men nå viser det seg altså at enkelte tiltak fungerer stikk i strid med intensjonen.

— Det vil gi et antatt tap på minst 15, maks 30 millioner kroner. Da er det ikke smart å gjennomføre, sier Kvinnsland.

Når avdelingene skal spare penger, kutter de i årsverk. Dermed har de ikke nok kirurger og annet personale til å utføre de planlagte operasjonene.

Har en «krisepott»

Spareplanen krever at Helse Bergen hver måned må levere rapporter om den økonomiske situasjonen til eieren Helse Vest.

Så sent som i styremøtet for knappe tre uker siden sa Stener Kvinnsland at han fortsatt så lyst på situasjonen. En rekke styremedlemmer uttrykte sågar begeistring for det økonomiske resultatet per første kvartal.

Nå må imidlertid Kvinnsland gå til styret i juni og fortelle at situasjonen likevel ikke ser så lys ut. Foreløpig vet han ikke hvor pengene som trengs for å åpne operasjonsstuene skal hentes fra.

Helseminister Sylvia Brustad delte i mars ut en ekstrapott til sykehusene. Helse Bergen fikk 38 millioner kroner. Her kan redningen ligge. Hvis ikke, må andre avdelinger stramme ytterligere til for å holde budsjettet.

STENGT SIDEN JANUAR: Ventelisten har økt med 100 pasienter siden oktober i fjor. To stengte operasjonsstuer får skylden. Nå blir de åpnet igjen.
Sævig, Rune