— Da vi gikk i gang med dette opplegget hadde vi trodd vi kom til å avdekke mer, sier politiavdelingssjef Per Stiegler ved forebyggingsavdelingen i Bergen politidistrikt.

Bare en gang, i forrige uke, ble en elev pågrepet på en av skolene med hasj som sannsynligvis var beregnet på videresalg. Men pågripelsen skyldtes et tips, ikke spaning.

I månedene april, mai, juni, august, september, oktober og november har politiet to dager i slutten av uken kjørt patrulje til videregående skoler i Bergen. Både sivilkledde og uniformerte spanere har oppholdt seg på og ved skolene i kortere eller lengre tid i forbindelse med friminuttene. Politiet har valgt ut torsdagen og fredagen til disse spaningsoppdragene siden det er en utbredt oppfatning at narkotiske stoffer omsettes hyppigst inn mot helgen.

Fant ingen rusede elever

I dag bruker forebyggende avdeling ved Bergen politidistrikt ifølge Per Stiegler større deler av tiden sin til arbeid rettet mot de videregående skolene enn noen gang tidligere. Likevel har ikke politiet som følge av spaning en eneste gang kommet over en situasjon der narkotiske stoffer omsettes. Det er heller ingen rapporter om at politiet er kommet over elever som har vært påvirket av dop i skoletiden.

— Det kan hende vi har hatt uflaks, at vi har vært på feil sted til feil tidspunkt. Men disse resultatene kan også tolkes som at ungdommen er bedre enn sitt rykte, sier Per Stiegler.

Mindre narko enn folk tror

Han sier at det kanskje ikke er så mye narkobruk blant unge som folk tror.

— I Oslo viser undersøkelser at 25 prosent av ungdommen hadde røykt hasj. Dette høres kanskje mye ut, men samtidig forteller det oss at 75 prosent aldri har prøvd stoffet. De som misbruker narkotika har interesse av å alminneliggjøre misbruket. På den måten kan de tone ned sin egen forbrytelse, sier Stiegler.

— Kan ikke også resultatene av spaningen skyldes at elevene vet hvem dere er, og skygger banen?

— Jo, det kan hende. Når politifolkene kommer nyutdannet til oss er de gjerne 26 eller 27 år. Det er klart at de skiller seg ut da, sier Stiegler.

Vanskelig å måle effekt

Han sier at det er svært vanskelig å måle effekten av forebyggingsavdelingens arbeid.

— På tyveri- og brannavsnittet kan de måle resultater av arbeidet hvis det forrige helg var 20 færre bilinnbrudd. Vi vet ikke om folk røyker 20 færre hasjrøyker eller om de kaster stoff i toalettet fordi vi er i nærheten, sier Stiegler.