De 980 delegatene med stemmerett på Norsk luthersk misjonssamband (NLM) sin generalforsamling i Bergenshallen ga klar marsjordre i går. Enstemmig ble en ny misjonsstrategi for årene frem mot 2020 vedtatt etter lang debatt. Og parolen for landets største misjonsorganisasjon er klar:

Kristen misjon blant muslimske folkegrupper og de minst nådde – det vil si områder uten kristne kirker – skal ha høyeste prioritet når fremtidens misjonærer sendes ut. Samtidig skal misjonsvirksomheten i land NLM i dag arbeider i fases ut eller reduseres. Også nye landsmenn i Norge blir en prioritert gruppe for misjonen.

Generalsekretær Ola Tulluan understreket i sitt hovedforedrag i går at NLM må prioritere sterkere i sitt arbeid i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Han hevdet at ny misjonsstrategi er generalforsamlingens viktigste sak, og ga også mild refs til misjonsfolket for å ha vist lite engasjement for denne satsingen i forkant av storsamlingen i Bergen denne uken. Men i går var gløden på topp.

Dristig og radikalt

– Be Gud vise vei. Så skal vi være villig til å tenke nytt, dristig og radikalt, slik det radikale lekfolket i sin tid gjorde. Er det noe som kan holde nattesøvnen borte, er det tanken på at det fremdeles er folk som ikke har hørt om Jesus, sa han.

Til BT sier Tulluan at det først og fremst er aktuelt å sende norske misjonærer til muslimske områder i Vest— og Øst-Afrika, Indonesia, tyrkisktalende folkegrupper i land som Turkmenistan og Usbekistan i Sentral-Asia og til enkelte folkegrupper i Kina.

– Vi er klar over at kristen misjon blant muslimer er både krevende og kontroversielt. Vi må være forberedt på å møte vanskelige arbeidsforhold, motstand og støte på både politiske, sosiale og religiøse utfordringer, sier han.

Kjenner ikke Jesus

– Islam er en verdensreligion. Mener Misjonssambandet at muslimer er hedninger?

– Det er et kontroversielt spørsmål. Men ut fra vår overbevisning som en verdensvis misjonsbevegelse er muslimene et folk som ikke kjenner Jesus Kristus som herre og frelser.

Tulluan legger til at det mange steder kan bli vanskelig å starte rent evangelisk arbeid og etablere kristne kirker. I noen områder er det mest aktuelt å sende fagpersoner og starte humanitære prosjekter. Gjennom tilstedeværelse og å kunne gi folk et bedre liv, vil det åpnes muligheter for å drive åndelig arbeid. I noen grad vil også religionsdialog være en veiåpner.

Ikke flere misjonærer

– Men målsettingen vår er jo klar. Vi ønsker at muslimer skal ta imot Jesus Kristus som sin frelser, legger misjonsgeneralen til.

Det var ingen talere som hadde motforestillinger mot hovedlinjene i den nye strategien under den lange debatten.

I dag skjer ca. 25 prosent av NLMs misjonsarbeid i områder med muslimsk befolkning. I den nye misjonsstrategien tar man sikte på å øke denne andelen til 40 prosent innen 2015 og til 60 prosent i 2020. Ifølge Tulluan er det helt urealistisk å øke antall misjonærer i årene fremover. Å få kristnet muslimer må derfor skje innenfor dagens økonomiske rammer.