Det ekstraordinære landsmøtet i den kriserammede organisasjonen vedtok lørdag at Den indre Sjømannsmisjon skal bestå som en egen selvstendig kristen misjonsorganisasjon.

Legges på is

Dermed legges tidligere vedtak om å innlede fusjonsforhandlinger med enten Normisjon eller Indremisjonsforbundet på is.

Men samtidig vedtok det ekstraordinære landsmøtet på Hotell Terminus i Bergen å gi grønt lys for omfattende kostnadskutt for å få skuten på rett kjøl igjen.

Dagens misjonsbudsjett på ca. 23 millioner kroner må reduseres med mellom fire og fem millioner kroner.

Bemanning halvert

Den indre Sjømannsmisjon driver evangelisk virksomhet og sosialt velferdsarbeid blant fiskere og sjøfolk langs hele Norskekysten. Blant annet blir bemanningen ved hovedkontoret i Bergen halvert fra 10 til fem-seks ansatte.

Dessuten vil man flytte fra det bare et år gamle hovedkontoret i Strandgaten 198 og heller finne billigere kontor— og møtelokaler et annet sted i Bergensområdet.

Valgte å trekke seg

Det er også aktuelt å slå sammen kretser utover i landet. Man skal også se nærmere på driften betelskipet "Elieser 6" med tanke på kostnadskutt.

Oddbjørn Pedersen fra Træna ble valgt til ny formann i Den indre Sjømannsmisjon etter at Jan Paus, Fredrikstad, valgte å trekke seg etter bare halvannet år i formannsstolen.