– Alder spiller ingen rolle. Vi fortsetter så lenge vi kan, sier Ingrid Klovning.

Hun er selv 69 år og yngste medlem av foreningen. De siste 25 år har hun selv ledet den og dekket bord hjemme hos seg til hvert eneste møte.

– Møtene i misjonsforeningen er noe av det jeg alltid ser frem til. Det har noe med livskvalitet å gjøre. Vi mennesker greier oss ikke alene og trenger små fellesskap, mener Klovning.

Misjonsforeningen ble stiftet i 1881, samme året som Sandvikskirken sto ferdig. På den tiden var prestefruenes stilling sterk i en menighet og det var alltid hun som ledet foreningen og arrangerte møtene hjemme i presteboligen. Dessuten hadde alle typer foreninger vind i seilene.

Misjonsbefalingen, Mesterens ord om å gå ut i all verden med et gledens budskap, var drivkraft for kvinnene. I dag er både misjonsarbeid og foreningsvirksomhet på vikende front. Ingrid Klovning beklager utviklingen, men registrerer nøkternt at slik er det. Selv er hun oppvokst i et misjonshjem og synes det er naturlig å engasjere seg.

Tolv kvinner er med i foreningen i dag. På møtene, som arrangeres hver tredje uke, kommer åtte-ni medlemmer. De synger sammen, leser aktuelle nyheter fra misjonsarbeidet og legger stor vekt på praten rundt bordet. I løpet av året samler de sammen atskillige tusen kroner til Misjonsselskapets arbeid.

FORENINGSMØTE: Fellesskapet rundt bordet betyr mye. Fra venstre Rigmor Solberg, Ellen Størkson, Valborg Mæland, Bjørg Eriksen og Kari Skjælaaen. FOTO: INGRID KLOVNING