Det var i et avhør i midten av september at den overgrepssiktede misjonæren (45) valgte å forlate rommet.

— Vi tok en pause på gangen og bestemte oss for å avslutte avhøret. Min klient orket ikke mer, sier 45-åringens forsvarer, Stein Erik Ottesen.

- Er ubehagelige Ifølge Ottesen følte 45-åringen at avhøreren hadde en holdning til ham, og en oppfatning av saken, som «hun ikke hadde klart å legge igjen på gangen». Forsvareren mener etterforskeren tidvis var på gråten - og tidvis stilte 45-åringen svært konfronterende spørsmål blant annet om ofrenes situasjon.

— En person som risikerer mange års fengsel, skal ikke avhøres på den måten. Etterforskeren må prøve å distansere seg litt, uansett hva saken dreier seg om. Min klient er villig til å gå i avhør igjen, men ikke med den samme etterforskeren, sier Ottesen.

Etterforskeren som gjennomførte avhøret ønsker ikke selv å si noe om saken.

Påtaleansvarlig for saken, politiadvokat Eli Valborg Valheim, kommenterer slik:

— Det var et avhør som ble avsluttet før det etter min mening var ferdig. 45-åringen ønsket ikke forklare seg mer. Men han oppga ikke noen begrunnelse for det i avhøret.

- Er det aktuelt å sette inn en ny avhører for å få 45-åringen til å stille i nytt avhør?

— Det vil jeg ikke kommentere, sier Valheim.

Etterforskningsleder Bent Arild Raknes sier politiavhør til tider er ubehagelige.

— Jeg var ikke til stede under selve avhøret. Men både spørsmål og gjennomføring var gjennomgått med meg i forkant. På det grunnlaget vil jeg si at jeg går god for måten avhøret ble gjennomført på, sier Raknes.

— Vi skal alltid være objektive. Men det kan oppfattes annerledes når vi stiller kritiske spørsmål. Jeg kan ikke love 45-åringen mildere spørsmål hvis han velger å stille i et nytt avhør, sier Raknes.

Går inn for tiltale I et fengslingsmøte tirsdag formiddag ble 45-åringen varetektsfengslet for 12 nye uker, til januar 2011. Han er siktet for overgrep mot fem gutter i Argentina. Ett av siktelsespunktene dreier seg om gjentatte voldtekter av en gutt fra han var 13 år gammel.

Misjonæren innrømmer å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med fire gutter, og at han har betalt for det.

Men 45-åringen mener sexen har skjedd frivillig, og har i tidligere avhør hevdet at alle var over den seksuelle lavalderen.

Politiet har en helt annen oppfatning. Politiadvokat Eli Valborg Valheim sendte nylig fra seg overgrepssaken til Statsadvokatene i Hordaland, som skal føre saken for retten. Politiet går inn for at 45-åringen blir tiltalt i tråd med det han er siktet for.

— I så fall snakker vi om en tiltale med en strafferamme på 15 års fengsel, og en minstestraff på to år, sier Valheim.

Bevisopptak i Argentina Det er nå opp til statsadvokaten å kontakte retten for å få til bevisopptak i overgrepssaken. Det vil si at vitner og fornærmede avhøres i en argentinsk rettssal, og at forklaringene tas opp på video. Hvis det blir rettssak i Norge, vil videoforklaringene gjelde som fullgode vitnemål.

— Vi ser ikke for oss at noen fornærmede må komme til Norge, men to-tre vitner må trolig ta turen, sier etterforskningsleder Raknes.