Endringen skjer i forbindelse med at 6900 husstander og 550 bedrifter får ny postadresse 1. oktober i år. Alle som berøres av endringene får skriftlig beskjed om dette innen 1.august 2004, melder Posten i en pressemelding.

Posten følger kundenes ønsker og gjenoppretter to poststedsnavn fra 1.oktober i år. I tillegg til øyen Misje gjelder dette Øresvik i Rødøy kommune, som nå heter 8752 Konsvikosen, vil igjen hete 8754 Øresvik.

I Rana kommune endres poststedsnavnene Selfors, Grubhei, Ytteren, Båsmoen og Andfiskå navn til Mo i Rana og Dalselv endres til Dalsgrenda. I tillegg endres skrivemåten for en del poststedsnavn; Engalsvik endres til Engelsviken, Valderøy endres til Valderøya, Godøy endres til Godøya og Hemnskjel endres til Hemnskjela. Alle postnummer på disse stedene forblir uendret.

8679 Sundøy bytter postnummer til 8892 Sundøy og 9663 Skarvfjordhamn tas ut av bruk.