De fleste forholdene dreier seg om vold, trusler og skremmende og plagsom oppførsel mot en kvinne mannen var samboer med, i tillegg til en rekke tilfeller av bedrageri og dokumentforfalskning, samt overtredelse av besøksforbud.

Mannen ble dømt til 150 timers samfunnsstraff og 30 dager i fengsel. Han må også betale 30.000 kroner i erstatning til sin tidligere samboer.

– I utgangspunktet kan en tenke at straffen er lav. Det er flere tilfeller av vold mot en samboer, og ifølge Høyesteretts praksis skal det reageres strengt på vold i nære relasjoner. Allmennpreventive hensyn tilsier en strengere straff. Men jeg tar dommen til etterretning, sier aktor i saken, politifullmektig Erling Melvær.

Slo, truet og svindlet

Fem måneders fengsel ble gjort om til 150 timers samfunnsstraff fordi mannen har en vanskelig livssituasjon.

– Hans personlige forhold tatt i betraktning, så er dommen grei nok, sier Melvær.

  • I de to årene mannen var sammen med kvinnen, slo han henne ved flere anledninger. Mannen innrømmet dette, men mente at han var blitt provosert, noe retten ikke la vekt på.
  • På en tur med Englandsbåten dyttet han henne så hun falt og traff et bord. Kvinnen fikk ribbensbrist og luft i brysthulen, og hun ble innlagt på Haukeland Universitetssykehus.
  • I fjor høst stakk han en finger i øyet hennes, før han slo henne i ansiktet og holdt henne nede så hun ikke fikk puste og begynte å blø fra munnen.
  • Mannen har ved flere anledninger truet med å drepe kvinnen. Han har truet med bruk av våpen, legemsbeskadigelse og blodig hevn. Mannen truet også med å drepe kvinnens familie. «Jeg bruker gjerne pistol om jeg må og brannbombe» skrev han i én av tekstmeldingene.
  • Mannen prøvde å ta opp et lån på 40.000 kroner i sin tidligere samboers navn. Han meldte henne også ut av fastlegeordningen og bestilte et titall varer og tjenester i kvinnens navn, deriblant flere reiser og telefonabonnement til flere tusen kroner.Mannen er tidligere domfelt for legemskrenkelse i nære relasjoner. Aktors påstand var ni måneders fengsel og 50.000 kroner i erstatning, men på grunn av mannens personlige situasjon gikk ikke retten med på dette.

Har personlighetsforstyrrelse

Ifølge dommen var ikke volden isolert sett grov nok til å medføre fengselsstraff. Retten ser mer alvorlig på truslene. «Disse var til dels svært konkrete og bar også til dels preg av ikke bare å være impulsive utsagn. [De] gikk sterkt inn på fornærmede og hennes mor», heter det i dommen.

Retten har tatt hensyn til at mannen er preget av omsorgssvikt i oppveksten. Han har to ganger vært innlagt på psykiatrisk klinikk. Mannen har diagnosen personlighetsforstyrrelse og er uføretrygdet på grunn av psykiske problemer.

Samtidig tilsier «omfanget av de straffbare handlingene og de konsekvenser det har hatt for fornærmede og hennes nærmeste [...] at det i tillegg bør reageres med en kortere fengselsstraff», heter det i dommen.