Han er i Bergen tingrett også dømt til å betale samboeren en erstatning på 6242 kroner og 40.000 kroner i oppreisning.

Mishandlingen har ifølge dommen foregått fra mai 2006 til mars 2007. Ved ett tilfelle tok 47-åringen tak rundt samboerens hals, slengte henne ned på sengen, satte seg oppå henne og klemte en pute mot ansiktet hennes, samt at han slo henne. En annen gang påførte 47-åringen kvinnen så mange slag og spark at hun datt i gulvet og skadet ryggen.

En tredje gang fulgte han etter samboeren med bil til Sandviken. Da hun nektet å sette seg inn i bilen, forsøkte han å tvinge henne inn i bilen. I forbindelse med krangel om penger sperret 47-åringen også samboeren inne på badet.

47-åringen kom også med trusler mot en mann som var på besøk hos samboeren hans en sommernatt i 2006. Mannen opplevde situasjonen som så alvorlig at han kontaktet politiet.

47-åringen har i retten i stor grad erkjent mishandlingen, men han har likevel ikke forklart seg på en slik måte at saken kunne pådømmes ved tilståelsesdom. Retten legger derfor ikke særlig vekt på dette.

I skjerpende retning vektlegger retten at kvinnen ikke har kunnet føle seg trygg i sitt eget hjem. Retten viser også til at straffenivået for vold i nære relasjoner er blitt skjerpet ved lovendring og gjennom Høyesteretts praksis de senere årene.