Sunnhordland tingrett dømte i sommer den 62 år gamle mannen til fem og et halvt års fengsel for årelang mishandling og flere voldtekter av sin kone. Dommen ble anket, og denne uken har Gulating lagmannsrett vurdert skyldspørsmålet på nytt.

De ti lagrettsmedlemmene brukte rundt tre timer på å vurdere bevisene, ifølge Haugesunds avis. Mannen var tiltalt for gjentatte voldtekter av sin kone over en periode på 13 år. Tiltalen omfatter også fysisk og psykisk mishandling av henne i 25 år. Ekteparet er i dag separert.

Dømt for fem år mindre

Retten fant 62-åringen skyldig i gjentatte overgrep fra august 2000 frem til 28. desember 2008. Det er fem år mindre enn mannen ble dømt for i tingretten. Retten fant det bevist at mishandlingen har pågått siden 1983, ifølge Haugesunds avis. Han ble også funnet skyldig i å ha truet med å drepe sønnen.

Da 62-åringen anket saken i oktober, sa advokaten hans dette til bt.no:

– Tiltalte hevder seg ikke skyldig i mishandlingen som retten har funnet bevist, og mener det skal la seg bevise annerledes i lagmannsretten, sa Arvid Sjødin, 62-åringens forsvarer.

Tror på kortere straff

Han har ikke snakket med sin klient i dag, og kan derfor ikke svare på om han er fornøyd med dommen.

– Han ble dømt på ny, men det som er interessant er at han ikke er funnet skyldig i å ha begått seksuelle overgrep fra 1995 til 2000, slik tingretten hadde gjort. Lagmannsretten har heller ikke funnet at mishandlingen som ble utført var grov, slik tingretten kom til, sier Sjødin.

I morgen skal lagmannsretten behandle straffeutmålingen.

— Jeg regner med at det blir en reduksjon i straffen, sier Sjødin.

Grotesk voldsbruk

Det var først i romjulen 2007 at politiet virkelig fikk innsikt i situasjonen familien til mannen levde i. Etter å ha drukket tett hele julen, tok han konen sin ut i fjøset, og hevet henne opp ved hjelp av en slaktetalje. Deretter forgrep han seg på henne.