Den 26 år gamle mannen fra Sogn og Fjordane er nå dømt for ett tilfelle av voldtekt av samboeren, grov mishandling og voldsbruk mot den samme kvinnen.

Han er dessuten dømt for legemsfornærmelse mot ett av sine egne barn fordi han puttet en teskje med pepper i munnen på sønnen som en avstraffelse, melder TV 2.

Voldsepisodene skjedde i 2006 da 26-åringens samboer var gravid med tvillinger. Fornærmede fikk blødninger av behandlingene.

Mannen ble på grunn av tvil frikjent for flere voldtekter, men er dømt for omfattende og langvarig voldsbruk og mishandling av samboeren. Han er dømt til tre års ubetinget fengsel og må betale den tidligere samboeren og sønnen i alt 165.000 kroner, samt 40.000 kroner i sakskostnader.

Tingrettsdommer Finn Lynghjem skal ha festet seg ved den tiltaltes karakteristikker av samboeren.

I dommen fra Sunnmøre tingrett står det: «Tiltaltes beskrivelse av fornærmedes seksualitet savner sidestykke i sin grovhet.(...) Det er ikke mye forståelse, empati og hensyn fra tiltaltes side i sin beskrivelse.» 26-åringen anket dommen på stedet.