Ifølge politiet er trærne knekt av omtrent midt på stammen.

Den øverste delen er bortført, mens den nederste delen av stammen står igjen.

Lensmannen i Fana er interessert i å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger om udåden.