Det viser en evaluering av ingeniørutdanningen gjort av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Ifølge Studvest legger HiB-rektor Eli Bergsvik skylden på dårlig fysisk arbeidsmiljø.

Mangler lærere

— Vi tar funnene på alvor og jobber kontinuerllig med å få opp studiekvaliteten, sier Bergsvik til studentavisen.

Mindre 40 prosent er ifølge undersøkelsen fornøyd med ingeniørstudiet på HiB.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har mer enn 60 prosent fornøyde studenter. På Høgskolen i Oslo er mer enn halvparten av studentene fornøyde.

– Ingeniørstudentene ved HiB studerer under dårlige fysiske rammevilkår i form av lite tjenlige undervisningslokaler med dårlig luft, sier Bergsvik.

Skolen mangler også lærere, som også bidrar til å svekke studiet, mener rektoren.

ØIVIND ASK (ARKIV)