På side etter side, på felt etter felt står det i en liten gul boks øverst til høyre på arket, «Signifikant dårligere: 8.-10. trinn» står det. I språkrådets nettordbok oversettes signifikant med «betydningsfull, karakteristisk, ikke tilfeldig».

Det er ikke til å misforstå. Det står vesentlig dårligere til i ungdomsskolen i Bergen i år målt mot fjoråret, mener foreldrene.

Les også: — Vi blir brukt som prøvekaniner

— Utslagene er så store at vi absolutt ikke kan være fornøyde med de resultatene som foreligger, sier byråd for barnehage og skole, Tomas Moltu (KrF) etter å ha presentert Bergen kommunes foreldreundersøkelse for skolen 2008.

Dårligere motivasjon

Undersøkelsen viser at foreldrenes opplevelse av skolen er signifikant dårligere på følgende områder:

 • Leseopplæring og lesestimulering.
 • Matematikk og naturfag.
 • Kunst og kultur.
 • Fysisk aktivitet.
 • Trivsel og trygghet.
 • Kommunikasjon og medvirkning.
 • Motivasjon.Elevundersøkelsen er ennå ikke offentliggjort, men byråden røper at den viser noe av det samme.

— Dette stemmer overens med det vi ser av elevundersøkelsen også, sier Tomas Moltu.

— Ikke minst ser vi det på motivasjon og da særlig hos gutter.

Og det er der det er viktigst, men vanskeligst å få raske og gode resultater.

— Motivasjon er drivkraften for alle de andre fagene. Har du god motivasjon får du gode læringsresultater, gode læringsresultater gir god motivasjon, sier Moltu.

— Men jeg har ikke ett fasitsvar på hvordan dette kan rettes opp. Jeg kan ikke si annet enn at vi er nødt å gå tettere på ungdomstrinnet.

Heller ikke hvorfor tendensen er som den er, har byråden noe klart svar på.

— Det kan hende at ungdomsskolen har fått for lite fokus, men samtidig har vi ønsket å gi ungdomsskolen den oppmerksomhet den fortjener, sier Moltu.

Han trekker frem økt leksehjelp og mer praktisk innretning på realfagsundervisningen som tiltak han håper kan hjelpe.

— Jeg tror ikke jeg sitter med alle svarene, andre kan ha gode ideer og da bør vi være åpne for det. Målsettingen er å skape en god skole. Ansvaret er både politisk og ute på den enkelte skole.

Bedre på grunnskolen

Foreldreundersøkelsen gjennomføres for andre år på rad. Og selv om tendens for ungdomsskolene er klar, viser undersøkelsen samtidig at de foresatte på barneskoletrinnet er mer fornøyd enn i fjor på de fleste områder.

Ikke minst er Bergens politiske og administrative skoleledelse fornøyde med at de ser en bedring eller stabilt gode resultater på kommunens satsingsområder i grunnskolen:

 • digital kompetanse.
 • matematikk og realfag.
 • leseopplæring og lesestimulering.
 • Det er satsingsområdene vi har vært mest opptatt av og der ser vi en positiv utvikling. Det er vi glad for, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Anne-Marit Presterud.

Hva synes du om saken? Si din mening her.