Han peker på at bare rentene på lånet kommer opp i 2,1 milliarder løpende kroner. Etter Nilsens mening bør bompengeperioden kuttes ned og bompengetaksten settes tilsvarende opp.

– Det normale ville være å la bompengeperioden følge planperioden til Nasjonal Transportplan, altså ut 2019, sier fylkesrådmannen.

– Det er viktig med lang bompengeperiode for å holde bompengesatsene lave, er byrådsleder Monica Mælands kommentar til Nilsens kritikk.

Nilsens resonnement stemmer overens med tanker Statens vegvesen har gjort seg om samme sak, og som ble gjengitt i BA i går.

**Les også:

Bybanen kommer nærmere**

Tror ikke renten holder Nilsen forbereder nå saken om bompengesøknaden for videreføringen av Bergensprogrammet, og han er sterkt kritisk til hvordan søknaden er satt opp. Han er likevel ikke sikker på om han vil foreslå å returnere søknaden til ny behandling i Bergen kommune. Etter planen skal Bergen bystyre behandle og formodentlig vedta bompengesøknaden 25. mai. Fylkestinget behandler saken 11. juni.

– Med en nedbetaling på 16 år (2010 til 2026) blir finanskostnadene urimelig høye. 2,1 milliarder kroner, som også må betales gjennom bompengene. Samtidig er jeg i tvil om renten som er foreslått, 4,75 prosent, vil holde. Jeg tror ikke det er mulig å oppnå langsiktige lån til så lav rente, sier Nilsen, og bemerker at kalkulasjonsrenten for samferdselsprosjekter ligger på 6,5 prosent.

Høyere takster i Oslo – Hva kunne du tenke deg?

– Gjennomsnittstaksten pr. bompassering i Bergen er 7 kroner. Det tilsvarer 50 prosent rabatt. Da er også alle gratispasseringer på grunn av timesregelen regnet med.

– Men se på Oslo. Med Oslopakke 3 blir bompengene 25 kroner, og med maksimalt 20 prosent rabatt. Samtidig er det 12,50 kroner i bompenger når vi kjører gjennom Bærum inn mot Oslo. Og det er ingen timesregel mellom de to bomsystemene. Det vil si at det koster 37,50 å kjøre til Oslo fra vest uten rabatt.

– Om vi eksempelvis kuttet tre år og la på taksten med 25 prosent, ville gjennomsnittstaksten i Bergen likevel ikke bli høyere enn 9,25 kroner, sier Nilsen.

– Vi vet at bompengetakstene er høyere i Oslo. Men der er det ingen bompengeringer rundt omkring. Her hos oss får vi bompenger mot Os, mot Sotra og mot Nordhordland i tillegg til bompengeringen, sier Monica Mæland.

Snurrebilde-spesial:

*** Her kommer Bybanen

Binder store beløp Fylkesrådmannen liker heller ikke forutsetningen i forslaget til bompengesøknad om 200 millioner kroner årlig fra fylkeskommunen i 16 år.

– Jeg mener det er prinsipielt feil å binde opp så store årlige beløp uten å kjenne til hvordan fylkeskommunens økonomi vil utvikle seg fremover.

Fylkesrådmannen regner likevel med at bompengesøknaden vil bli vedtatt i fylkestinget og deretter sendt over til Oslo. Men han ser ikke bort fra at Vegdirektoratet blant annet vil be om tilleggsinformasjon og begrunnelse for det foreslåtte rentenivået.

Bør bompengetakstene økes, eller innkrevingstiden forlenges? Si din mening!

BOM-KRITIKK: Fylkeskommunen liker ikke den nye søknaden.
VEGAR VALDE (ARKIV)