En mann i 40-årene er i Bergen tingrett dømt til fengsel i fire år og åtte måneder etter flere tilfeller av seksuelt misbruk og vold mot sine to døtre.

Brøt sammen

Overgrepene skal ha skjedd i løpet av en ettårsperiode, og sluttet ikke før den ene datteren brøt sammen og fortalte hva som hadde skjedd til to venninner.

Begge døtrene var under 14 år da faren forgrep seg. Han skal ha voldtatt den yngste datteren to ganger og forsøkt å voldta henne en tredje gang. Han skal også ha truet til seg seksuell omgang med den eldste datteren.

I tillegg har faren flere ganger vært voldelig og oppført seg truende overfor døtrene samt sønnen sin. Retten legger til grunn at voldsbruken har gjort det lettere å begå de seksuelle overgrepene.

Faren har forgrepet seg under helgesamvær med barna. Den ene voldtekten skal ha skjedd under en ferietur.

Psykolog

Begge døtrene har måttet få behandling hos psykolog. I tillegg til fengselsstraffen, dømmes faren til å betale til sammen 320.000 kroner i oppreisning til barna sine.

Retten finner ingen formildende omstendigheter av betydning. Faren har nektet straffskyld, men i dommen heter det likevel at straffen muligens ville vært en måned strengere dersom tiltalte ikke «hadde gitt en høyst forbeholden erkjennelse av at noe seksuelt skjedde med [...] i Spania som ikke skulle skjedd.»

Dommen ble avsagt torsdag, og domfelte tok betenkningstid med hensyn til ankespørsmålet.

Bt.no har ikke lykkes i å få kontakt med barnas bistandsadvokat eller farens forsvarer.