— Hun er ødelagt for livet. For henne er penger en fattig trøst, men denne erstatning gir et signal til alle de som bagatelliserer skadevirkningene av seksuelle overgrep mot barn, sier advokat Jan Tollefsen.

Han representerte den nå 16 år gamle jenten da erstatningssaken ble behandlet i Gulating lagmannsrett.

Anket til ingen nytte

Jenten fra Sogn og Fjordane var bare fem år da stefaren første gang misbrukte henne. Overgrepene ble ikke oppdaget før moren skilte lag med den nå 46 år gamle mannen. Jenten var da ti år gammel.

I 1998 ble stefaren i herredsretten dømt to års fengsel. Jenten ble tilkjent erstatning og oppreisning på totalt 120.000 kroner.

Dommen ble anket inn for Gulating lagmannsrett. Her ble mannen den 1. oktober i fjor dømt til tre års fengsel. Erstatningssummen ble senere hevet til 1,5 millioner kroner.

Nok en gang anket stefaren dommen, men fikk ingen forståelse i Høyesterett. Tvert imot. Nå er han dømt til fengsel i fire år og tre måneder. Denne uken hevet også Gulating lagmannsrett erstatningssummen til 1.757.354 kroner.

Store psykiske skader

Den rekordhøye erstatningen er ment som en kompensasjon for alle de skadene jenten er påført. I lagmannsretten konkluderte de medisinsk sakkyndige med at overgrepene vil prege henne resten av livet. Hun har fått mange og alvorlige psykiske lidelser etter overgrepene.

De sakkyndige med at jenten vil ha behov for behandling ved ungdomspsykiatrisk institusjoner i mange år fremover.