Det ble fremhevet av retten at misbruket har vært en enorm belastning for jenten, og at byrden er blitt enda tyngre fordi moren ikke har trodd på datteren. 20-åringen føler seg sveket av sin mor.

Hun har store psykiske problemer som følge av misbruket, og er under samtykke plassert i fosterhjem frem til hun er 23 år.

Foreldrene har begge hatt et kraftig alkoholforbruk, og de fleste av overgrepene har skjedd i helgene når faren har vært full. Retten har funnet det bevist at han har befølt henne omtrent hver eneste helg i ti år. I tillegg har han tvunget henne til munnsex ved flere anledninger, og han har prøvd å gjennomføre samleie med henne.

Faren har vanligvis kommet inn på datterens rom på natten, og jenten har fortalt at moren ikke har fått med seg hva som har skjedd, fordi hun har vært for beruset.

— Det er svært sjelden at vi ser så grove og langvarige overgrep som i denne sake, sier 20-åringens bistandsadvokat Anna-Marie Berg.

Broren vitne

Jentens bror har ved en anledning kommet inn på rommet da faren var i ferd med å forgripe seg på datteren, og forklart seg om episoden i retten. Han er også den eneste som noensinne har sett noe, og retten, har lagt vekt på hans forklaring. Moren har likevel valgt å tro fullt og fast på sin ektemann.

Overgrepene foregikk fra før jenten begynte på barneskolen til hun var 16 år, i perioden 1988 til 1998. Da jenten var 12-13 år fortalte hun moren om overgrepene. Moren spurte faren om dette stemte. Han nektet for alt, og ga datteren beskjed om at han ville banke livet av henne dersom hun sa det til noen andre.

Datteren trodde på beskjeden hun fikk, fordi faren ved en anledning har slått henne i ansiktet slik at hun fikk en blåveis fordi hun prøvde å nekte da han forgrep seg på henne.

I tillegg har faren ved flere anledninger vært voldelig når han har drukket, særlig mot sin kone, men også mot sine tre barn.

— Slike saker er noen av de verste, når en omsorgsperson forgriper seg, og den andre ikke tar affære, sier Berg.

Fikk hjelp av venninne

Retten har lagt vekt på at jenten er psykisk skadet av det hun har vært gjennom. Psykologen hennes har beskrevet henne som en ressurssterk jente som har mulighet til bedring, men sa samtidig at hun vil trenge psykologhjelp i lang tid fremover.

— Hun blir godt ivaretatt i den fosterfamilien der hun nå bor, og hun er begynt på skole. Hun er kommet seg mye siden hun flyttet ut hjemmefra for to år siden, sier bistandsadvokaten.

Det var med hjelp av en god venninne at hun kom så langt at hun bestemte seg for å anmelde faren.

I tillegg til fire år og seks måneder i fengsel, er faren dømt til å betale jenten 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Fengselsstraffen er den samme som ble avgjort i tingretten i september i fjor, men erstatningen er senket med 50.000 kroner.

Skyldspørsmålet er endelig fastsatt av lagmannsretten, men 46-åringen kan anke på straffeutmålingen. Han tok betenkningstid på dommen.