Levningene etter Vissarionas Korkoliakos ble nylig gravd opp i klosteret Agathonos. At kroppen hans nærmest er intakt 15 år etter begravelsen har vakt stor oppsikt.

– Jeg tror dette må være et tegn fra Gud, sier den lokale biskopen, Nikolaos.

Fire leger har undersøkt levningene uten å lykkes i å finne en forklaring på fenomenet. Hundrevis av troende har allerede strømmet til munkens gravplass, mens kirken ber folk besinne seg.

– Vi har ikke til hensikt å gjøre ham til helgen, sier Nikolaos.

Munkens levninger vil bli plassert i klosterets kapell for «å la Gud tale gjennom tidens gang», forklarte biskopen.