Budsjettforliket mellom regjeringen og Frp vil gi Bergen kommune 40 millioner mer i år enn de har regnet med i sine siste prognoser. Det bekrefter finansdirektør Per Kristian Knutsen.

Kompensasjon

Pengene er en kompensasjon for at skatteinntektene til alle landets kommuner i år var lavere enn regjeringen forutsatte i fjor.

For Bergen er dette ikke nok til at finansbyråd Henning Warloe kan feire jul med et budsjett i balanse. Før forliket lå byen an til å gå med 91 millioner i underskudd, med pengene fra forliket blir underskuddet redusert til 51 millioner.

Det gjelder likevel bare hvis byrådet får opposisjonen med seg på å bruke 60 millioner kroner som var avsatt til å dekke for mye innbetalte vann og avgiftsgebyr, til å dekke deler av årets underskudd.

For neste år gir budsjettforliket 32 millioner mer i frie inntekter til Bergen kommune.

Tre milliarder

I alt gir budsjettforliket kommunesektoren tre milliarder kroner mer enn regjeringens budsjettforslag. 2,2 milliarder går til å kompensere for årets skattesvikt, mens resten skal øke de frie inntektene til kommunene neste år.

Alle kommuner får mer, men i kroner blir utslagene størst for de store byene. Kompensasjonen for skattesvikten blir fordelt likt med 393 kroner per innbygger.

Veksten i frie inntekter følger derimot ikke folketallet. I Hordaland utenom Bergen variere påplussingen i frie inntekter fra 89.000 kroner til kraftkommunen Modalen til 2,9 millioner til Askøy. Askøy vil også få 8,5 millioner kroner i skattekompensasjon.

Hordaland fylkeskommune får også mer, 38,9 millioner i skattekompensasjon og 15,7 millioner mer i frie inntekter.