MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no — Jeg er rystet. Jeg vil ikke anbefale folk å støtte Natteravn-gruppen i Bergen sentrum økonomisk, når pengene åpenbart forvaltes på en dårlig måte, sier Paal Fischenich i Natteravnrådet til Bergens Tidende.Rådet representerer 300 grupper over hele landet, og de sponses av Vesta Forsikring. "Frivillig arbeid" Natteravnere utenfor Bergen reagerer hoderystende på årsresultatet fra foreningen i Bergen sentrum. - Jeg skjønner overhodet ikke at det går an. Idien bak Natteravn-gruppene er å drive frivillig arbeid, sier Fischenich.Rådet er i dypt uenig i driften av gruppene i Bergen sentrum og Oslo. De to grupperingene har valgt å holde seg utenfor rådet etter å ha blitt truet med eksklusjon. Konfliktens rot er penger. Rådet mener Oslo og Bergen sentrum ødelegger den frivillige profilen ved å kommersialisere driften. 40.000 kroner i året Fischenich er selv med i en aktiv Natteravn-gruppe i Fredrikstad. Der klarer de seg med 40.000 kroner i året.- Vi har til og med et overskudd, og kan støtte en ungdomsklubb. Det er noe som ikke stemmer med driften i Bergen, sier Fischenich.Omsetningen av kalendere og andre artikler er årsaken til bergengruppens høye inntekter. Ett av problemene er at selskapet som selger artiklene tar seg godt betalt. En avtale Bergens Tidende har sett viser at 70 prosent av inntektene havner hos salgsselskapet. Natteravnene i Bergen sentrum hevder at avtalen nå er langt bedre. Men de nekter å opplyse hvor mye av støttespillernes penger som kommer natteravnsaken til gode. Godt resultat Leder av Nattravnene i Bergen sentrum, Inga Alice Næss Blaha, karakteriserer resultatet fra i fjor som godt, men henviser til revisor for ytterligere kommentarer.- Jeg synes ikke det er riktig å fortelle noe om dette før regnskapet er vedtatt på årsmøtet. Samtidig må jeg si at jeg er litt forundret over at en herser med dette etter at vi har brutt samarbeidet med Vesta, sier revisor Svein Nesheim.Nesheim mener Bergens Tidende, to ansatte i Vesta og en person som er gift med en BT-ansatt "som ikke fikk Natteravnene til å danse etter sin pipe" er ute etter å ødelegge for gruppen i Bergen sentrum. Han mener det ikke er noen grunn til å ta kritikken alvorlig. "Gidder ikke snakke" - Regnskapet viser at dere går med underskudd til tross for at dere får inn 2,6 millioner kroner. Det er det som er saken. - Har dere regnskapet? spør Nesheim.- Ja.- Hvis BT har regnskapet har dere fått det på en måte som gjør at jeg må ta saken opp i styret.- Men når vi først har det må vel du kunne kommentere tallene og årsaken til det negative resultatet.- Nei. BT får vente til jeg har hatt anledning til å se mer på dette, og nå gidder jeg ikke å snakke med deg lenger, sier Nesheim og avslutter samtalen.