Myndighetenes krav er at budsjettet for Helse Bergen skal gå i balanse i 2006. I administrasjonens foreløpige notat til budsjettet for neste år, ligger det an til et underskudd på hele 200 millioner kroner.

De siste årene har helseforetaket fått mulighet til å drive med underskudd, men styreleder Finn Strand i Helse Bergen sier at målet er å unngå underskudd for 2006.

— Det blir tøft, konstaterer han.

Dårligere tilbud?

Og pasientene kan bli skadelidende. I forslaget fra administrasjonen i Helse Bergen står det svart på hvitt at myndighetenes krav om balanse «ikke er mulig uten at tilbudet til pasientene blir betydelig forverret».

— Utover å si at det blir utfordrende, vil jeg ikke si noe før dette har vært styrebehandlet, sier Finn Strand.

I dag skal styret i helseregionen, Helse Vest, vedta de økonomiske rammene for 2006. Der blir det klart hvor mye handlingsrom Helse Bergen får. Fredag avholdes styremøte og budsjettdiskusjon i Helse Bergen, mens det endelige budsjettet skal vedtas 12. januar.

— Vi må gå inn og se på hvilke tiltak vi må utsette, og hvilke effektiviseringskrav vi kan stille til virksomheten i forhold til budsjettkravet, sier Finn Strand.

Helse Bergen har vært gjennom store nedskjæringer og effektiviseringer som følge av helsereformen. I forrige uke ga administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes uttrykk for at det går bedre, men at det neppe er mulig å gå i balanse neste år.

Aktiviteten har økt med 5,5 prosent, og antallet ansatte er på vei oppover igjen.

Nye tiltak: 45,2 millioner

I budsjettforslaget ligger det an til en kostnadsreduksjon på en prosent, og en aktivitetsvekst på tre prosent for 2006. Blant annet vil nye og forbedrede tiltak koste 45,2 millioner kroner, blant annet

n 2,5 millioner mer til slagpasienter

n 5,5 millioner kroner til akuttmottaket

n 9,8 millioner kroner til økt operasjonsaktivitet

n 7,4 millioner kroner mer til intensivbehandling

n 3,5 millioner kroner til opptrapping ved medisinsk intensiv overvåking/hjerteavdelingen

Kostnadsøkninger og endringer i eksterne tilskudd utgjør 72,5 millioner kroner, utviklingsprosjekter 15,8 millioner, mens utgiftene til psykiatri økes med drøyt 30 millioner kroner. Det forventes også opptrappingsmidler på ytterligere 17 millioner kroner.

— Vi får avvente og se hva de økonomiske rammene gir oss, sier styreleder Strand.

Helse Vest fikk i 2004 11,2 prosent mindre i statlig tilskudd enn landsgjennomsnittet per innbygger.