1. juni 1936 omkom syv personer i Norges første flytragedie. I går ble minnesteinen avduket i Hyllestad.

For 72 år siden braste sjøflyet «Havørn» rett inn i den nærmest loddrette fjellsiden Lihesten i Ytre Sogn.

Ulykken var den første med tap av menneskeliv i norsk sivil luftfart. Alle om bord — tre passasjerer og en besetning på fire - omkom. Årsaken var at flyet var ute av kurs, og at det var feil på flyets høydemåler.

Et vendepunkt

— Ulykken ble et vendepunkt for norsk luftfart. En rekke sikkerhetstiltak ble iverksatt etterpå, sier Ulrik Smith, sønnesønn av pilotens bror.

Sammen med søstrene Annicken og Camilla og tanten Ellen var han til stede da minnesmerket, en seks meter høy stein fra uren under ulykkesstedet, ble avduket klokken 12 i går. Steinen måler seks ganger to og en halv meter, og har navnene til de syv som omkom inngravert.

— Det var en høytidelig og verdig seremoni. Det var svært hyggelig å treffe andre etterkommere av de involverte - folk vi aldri har møtt, men som vi deler en felles historie med, sier familien.

Minnesmerket er plassert på en utsiktshøyde på Risneshaugane under den bratte Risnesnipa. Familien retter en stor takk til arbeidsgruppen «Havørns Minne», og især til leder Oddvar Hatlem og prosjektkoordinator Ingemar Nordstrand.

— De har jobbet med dette i flere år, sier Ellen Smith.

Pionerer på redningsarbeid

I seremonien ble også redningsarbeidet fremhevet. Både lokalbefolkningen og pionerer innen fjellklatring i Norge deltok i arbeidet med å få de syv omkomne ned fra den stupbratte fjellsiden.

— Klatresporten var den gang en ung sport i Norge, og ble av mange sett på som unyttig og uforståelig, sier Hennings sønn Knut Tønsberg til bt.no.

Hans far var en av de fire klatrerne som senere fikk Kongens medalje for edel dåd i gull.

— Han opplevde det som en anerkjennelse av klatresporten, sa Knut Tønsberg da han på vegne av Norsk Tindeklub talte under lørdagens minnestund.

En vekker for norsk luftfart

Norsk luftfart var en ung virksomhet da tragedien skjedde. Selskapet som hadde «Havørn», Det norske Luftfartsselskap, var forløperen til den norske delen av SAS og stiftet bare tre år tidligere. Sommerruten mellom Bergen og Tromsø var opprettet knappe to uker før ulykken.

Hendelsen fikk umiddelbare følger for norsk luftfart. Etter ulykken bevilget Stortinget penger til radiostasjoner og navigeringssystem langs kysten og andre sikkerhetstiltak.

— Minnesteinen er en heder til de omkomne og alle de som deltok i det vanskelige redningsarbeidet, og til bygdefolket den gangen for resolutt inngripen og innsats, opplyser prosjektkoordinator Ingemar Nordstrand.

MINNESTEIN: For 72 år siden braste sjøflyet «Havørn» rett inn i den nærmest loddrette fjellsiden Lihesten i Ytre Sogn.Ulykken var den første med tap av menneskeliv i norsk sivil luftfart.
PRIVAT
SEREMONI: Ulrik Smith, sønnesønn av pilotens bror, deltok sammen med søstrene Annicken og Camilla og tanten Ellen.
PRIVAT