— Vanligvis kommer veterinæren og tar livet av de beslaglagte dyrene som vi får. Men det er sjelden vi får inn så små skilpadder, så disse får leve, sier Audun Hjertager, marinbiolog ved Akvariet i Bergen.

Får plass blant apene

Tirsdag ettermiddag stoppet tollvesenet en 23-åring på vei av danskebåten. I bagasjen hadde han fire små skilpadder: en gulbuket terrapin og tre rødørede terrapiner. Dette er ikke arter som står i fare for å bli utryddet.

Skilpaddene er to-tre centimetere lange.

— Jeg vil tro de er rundt ett år gamle. Så små skilpadder har jeg aldri sett før, sier Hjertager.

Når veterinæren har fått sjekket at de er friske for salmonella, blir de flyttet til dammen ved apejungelen. Der er det rundt 50 skilpadder fra før.

Grunnen til at de fleste dyrene må bøte med livet, er plassmangel ved Akvariet.

— Vi har ingen planer om å skaffe oss flere dyr nå, verken skilpadder eller andre dyr, sier Hjertager.

Spiser mus

Det er ulovlig å ha skilpadder i Norge, men man skal ikke lenger enn til Danmark før et slikt forbud ikke eksisterer. Audun Hjertager tror mange mangler kunnskap hvordan de skal fore skilpaddene.

— Folk tror de spiser salat, men det er helt feil. De er rovdyr som spiser mus. De har ikke så skarpe tenner, men kjevene er kraftige, sier han.

Mattilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet mot skilpadder til personer med pelsdyrallergi.

— Men gjelder kun landskilpadder, aldri skilpadder som lever i vann, sier veterinær Per-Arne Ludvigsen ved Mattilsynets distriktskontor for Bergen.

Ludvigsen tror ulovlig innføring av skilpadder er svært vanlig, men sier det er sjelden at smuglerne blir tatt.

— Det hender vel et par ganger i året. De få som blir oppdaget, utgjør nok bare toppen av isfjellet, sier han.

Fred Ivar Utsi Klemetsen