• Minstemål for fisk tatt av fritids- og turistfiskerne, vil omfatte alle interessante fiskeslag, lik de minstemål yrkesfiskerne må følge.

Rådgiver Trond Ottemo ved juridisk kontor i Fiskeridirektoratet sier dette til Bergens Tidende. Han understreker at det ikke vil bli innført minstemål for makrell og pale.

— Alle parter er enige om at det må gjøres noe for å slå ned på at turistfiskere fyller fryseren full av all slags fisk i alle størrelser. Formålet med de endringene som nå kommer, er å få fritids- og turistfiskerne til å fange fisk med et visst minstemål, sier Ottemo.

— Hvordan blir kontrollen med at bestemmelsene om minstemål blir fulgt?

Selvjustis fremfor kontroll

— Departementet har i sitt oversendelsesbrev delegert myndighet til oss om å innføre minstemål for turist- og fritidsfiskere. I brevet nevnes ikke noe om hvordan kontrollen skal foregå. I Fiskeridirektoratet er vi i startfasen av i behandlingen av denne saken. Norge har en langstrakt kyst. Alle forslagene som er fremmet i denne saken er problematiske når det gjelder kontroll og oppfølging. Trolig ender vi med et opplegg der selvjustis blir et viktig stikkord, sier han.

— Er det aktuelt å innføre kvoter for turistfiskerne slik det praktiseres i andre land?

Neppe kvoter - ennå

— Kvoter er ikke vurdert. Vi må se på ulike måter å bøte på problemet med det omfattende fritids- og turistfisket. I Fiskeridirektoratet stiller med åpent sinn i den prosessen vi nettopp er gått i gang med for å lage de reglene vi er bedt om. Jeg tror vi kommer til å konkludere med at vi ikke innfører kvoteordninger for disse fiskerne i første omgang. Først må vi fokusere på minstemål fordi det er det Fiskeridepartementet har bedt oss om, sier Trond Ottemo.