Tallene er hentet fra registeret for arbeidsrelaterte sykdommer i Arbeidstilsynet. Men registeret er ikke komplett.

— Det er stor underrapportering. Det er mulig at vi har fått melding om alle tilfeller av lungekreft hos Waardals, men det kan også være flere som er blitt syke. Det vet vi ingenting om. Problemet er at det er opp til hver enkelt lege å melde fra til oss. Ikke alle er like flinke til det, sier Axel Wannag i direktoratet til BT.

Professor Sverre Langård, avdelingsoverlege ved Senter for yrkes- og miljømedisin ved Rikshospitalet, har i årevis forsket på krefttilfellene ved Waardals Kjemiske Fabrikker, som bedriften het tidligere. Han tok for seg 133 personer som var ansatt i perioden 1948-1972, og fant syv tilfeller av lungekreft. Ifølge Langård betyr dette at de som hadde arbeidet i bedriften i mer enn tre år, hadde førti ganger større risiko for å få lungekreft enn en gjennomsnittsperson.

Nå er det altså dokumentert at fem ansatte har fått lungekreft bare de siste seksten årene. Bedriften har i dag fjorten ansatte.

Langård påpeker at det kan ta fra ti til førti år fra man blir eksponert for sink-kromat til man utvikler lungekreft. Tilfellene som er registrert etter 1987 kan derfor stamme fra ansatte fra 1960- og 70-tallet.