– Det er åpenbart at stoffet er blitt mer utbredt, og det er hovedsakelig ungdommer over 20 år som er brukerne. Vi vet om nærmere 30 personer som bruker stoffet, men det kan være flere, sier politibetjent Kenneth Rastad ved Os lensmannskontor.

Han mener det er flere grunner til at stoffet blir stadig mer brukt:

  • Det er lett å få tak i. Det florerer med nettsider der du kan kjøpe det som trengs for å fremstille GHB.
  • Stort inntektspotensial. En liter GHB inneholder 130 brukerdoser, hver brukerdose koster 50 kroner.
  • Små sjanser for å bli tatt. Det er lett å skjule GHB på vanlige brus— eller vannflasker.
  • Rusen GHB gir er populær.I tillegg mener Rastad at straffenivået for GHB-bruk er for lavt, spesielt med tanke på hvilke konsekvenser stoffet kan få. Rettspraksis sidestiller blant annet bruk av GHB og hasj.