— Her står vi, midt i trafikken. Et tankekors nå man tenker på hva som skjedde her, sa Thor Brekkeflat, prest i Kirkens Bymisjon.

— I vår hjelpeløshet går vi hit. For meg vil denne lille hulen alltid stå som et symbol på to spørsmål: Verdig liv? Verdig død?

Thomas Anthun Nielsen, redaktør i gatemagasinet Megafon, sa også noen ord:

— To mennesker har gått bort i løpet av kort tid. Også Katrines kjæreste døde 16. mai. Vi har mistet to flotte liv. De hadde sine drømmer og tanker for fremtiden, sa Nielsen, mens trafikken i O.J. Brochs gate durte forbi.

- Uforståelig

Her kan Katrine ha ligget død i en uke før hun ble oppdaget. Tunnelåpningen er godt synlig fra både vei og fortau. Hvordan er det mulig?

— Det lurer jeg også på. Spesielt når vi vet hva slags informasjon politiet satt på. Det er ikke verre enn å sjekke det ut. Det går en uke... Rett og slett uforståelig. Og veldig trist, sier Nielsen til bt.no.

- Hvorfor var det viktig å samles her i dag?

— For å minnes to mennesker som fortjener respekt og omtanke. Og for at to familier skal vite at de har venner her i Bergen.

- Knekker ikke koden

Et tjuetall personer var til stede. Både engasjerte enkeltpersoner og folk fra hjelpeapparat og helsevesen. Og de var opprørte:

— Politikerne har én holdning «on stage» og en helt annen «off stage». Det viser seg i bevilgningene og i boligpolitikken, blant annet, sier Ingebjørg Hatlestad.

— Vi ser en total systemsvikt. Rusmisbrukere er en pasientgruppe som aldri blir hørt.

— Jeg ser at enkeltpersoners gode vilje er til stede overalt. Men i fellesskap, som samfunn, er rusproblemer en kode vi ikke greier å knekke, konstaterer Thor Brekkeflat.

— Som prest opplever jeg slike dødsfall gang på gang. Nå håper jeg vi kan bruke dette til noe. At dødsfallene kan være en vekker. Kan vi snu dette?

Helge Skodvin