Med levande lys i hendene song dei nasjonale sørgesongar til tonar frå nasjonalinstrumentet krar.

— Vi er avstengde frå minnesmerka i heimlandet, men dette monumentet er ei god erstatning, seier Berhane Tekle.

Eritrea sin nasjonale «Memorial Day» er i dag 20. juni, til minne om 65.000 døde i krigen som gav fridom frå Etiopia i 1991. At minnestunda vart halden i går, samanliknar han med norsk feiring av jonsokaftan og julaftan.

Mylderet av unge fotballspelarar og stolte foreldre på utsida av hekken, synest han berre er ein fordel. Kunnskap om eritreisk fridomskamp er vel verd å spreia under Voss Cup.