Innskrift:Baneformann Magne M. Bolstadfødt 20 juli 1894Død i Sachsenhausen 23 april 1944Bolstad var med i illegalt arbeid. Ble arrestert og sendt i tysk fangenskap.

Bautaen er reist av befolkningen i Vaksdal.