Minnestein over falne fra Vaksdal Kommune 1940-1945.

  • Magne M. Bolstad — døde i konsentrasjonsleir i Tyskland i 1944.
  • Astrid E. Dalseid - døde i 1947 i Sverige av skader hun fikk i tysk fangenskap.
  • Olav Bertin Dalseid - krigsforlis i Nordsjøen 1941.
  • Alf Bernhard Fornes - falt under kamphandlinger i Skjervet i 1940.
  • Olav O. Hesjedal - falt under kamphandlinger i Valdres i 1940.
  • Tor Kyrkjeteig - falt under kamphandlinger i Valdres i 1940.
  • Sigurd Rolland Monsen - falt på Narvik havn ved torpedering av krigsskipene Eidsvoll og Norge i 1940.
  • Håkon Sigvald Nytun - falt under kamphandlinger i Valdres i 1940.
  • Adolf Vatle - døde under bombeangrep på Voss 1940.
  • Ole E. Åsen - falt under kamphandlinger i Bogelia 1940. Kilde: digitaltmuseum.no