Søndag omkom de to søstrene Astrid Ljones Fjærestad (47) og Åslaug Ljones Løklingholm (45) i en trafikkulykke i Tysvær, nord i Rogaland. En møtende bil traff motorsykkelen de to satt på, da den kom over i feil kjørebane. Begge de to søstrene døde momentant.

Fredag vil Arna kirke holde åpent fra klokken 14 til klokken 18 for de som ønsker å minnes søstrene.

Sogneprest Jan Kåre Jakobsen og flere andre fra kirken vil være tilstede.

— Det vil være mulighet til å tenne lys og be. Det vil også være mulighet til å få snakket med noen, sier Jakobsen.

Det vil ikke bli holdt noen tale, men kantor vil være tilstede.

— Det vil i lengre perioder bli spilt meditativ musikk, sier Jakobsen.

Arna misjonsmenighet, hvor Åslaug Ljones Løklingholm var aktiv, har hatt åpen kirke søndag og mandag i etterkant av dødsulykken.

— Det er noen som har spurt om blir åpen kirke, og familien syntes også det var en god idé, sier Jakobsen.

De to omkomne var døtrene til tidligere bergensordfører Ingmar Ljones (KrF). De etterlater seg ektefeller og tilsammen fem barn.

ÅPEN KIRKE: Søndag og mandag hadde Arna misjonsmenighet åpen kirke til minne om Astrid Ljones Fjærestad og Åslaug Ljones Løklingholm.
Helge Skodvin