— De døde vil bli minnet ved kveldsmessen hver kveld nå fremover, men rekviemet fredag vil bli utvidet med flere prester, og vil i sin helhet bli viet de døde, sier kapellan Oddvar Moi ved St. Paul menighet i Bergen.

Også en filippinsk prest vil være til stede ved rekviemet. Seksten av de omkomne og savnede fra «Rocknes»-forliset er filippinere.

Rundt 300-400 filippinere sokner til den katolske kirken i Bergen.