I stedet for å gi opp startet han en langspurt i kampen mot sykdommen og jakten på effektiv behandling. Han nektet å være oppgitt og aksepterte ikke skolemedisinens monopol på behandling.

Det endte med dødt løp. For et halvt år siden var kreftsvulstene i magen borte, men kampen ble for tøff. For noen uker siden sviktet leveren, og det gikk raskt nedover.

Jan Monrad Tangen døde som en vinner i kampen mot kreft.

Han ga sykdommen sitt eget ansikt og skapte sin egen kamparena i samarbeid med TV 2. Med utgangspunkt i seg selv og sitt eget liv ga han på internettsiden på tv2.no/kreft daglige skildringer av kampen mot kreften. Han fikk med seg et fagpanel av kreftforskere, psykolog, jurist, prest – og en eventyrer.

— Det er ikke verre å krysse Nordpolen enn det er å krysse grenser i kreftforskningen, sa Jan Monrad.

— Det krever mot, styrke og motivasjon. I kampen ville han ha med eventyrerens evne til å ta risiko og å se målet i det fjerne. Nettsidene hans hadde titusener av besøkende frem til slaget var vunnet i januar. I 2001 ble Jan Monrad belønnet med "Gullruten" for beste nettside i Norge.

— Fremfor alt er innholdet viktig og enestående, sa juryen i begrunnelsen sin.

Jan Monrad Tangen ble viktig og enestående for mange mennesker. Han ville kjempe mot skolemedisinens enerett på behandling, medisinfirmaenes kartellvirksomhet og for retten til å tenke nytt og ta ansvar for sin egen sykdom. Hans bakgrunn som ingeniør i offshorebransjen kom til nytte.

— Legene sender pasienten på enerom og sier at problemet er så stort at det ikke kan løses. I oljeindustrien sier man at problemet er så stort at det må løses – og setter inn ressurser og alternativt tenkende for å løse det, sa han.

Jan Monrad brukte denne erfaringen i jakten på effektiv kreftbehandling og virkningsfulle medisiner. En slik holdning mente han var avgjørende dersom millioner av andre mennesker skal slippe de lidelser og den smerte som kreften gir.

Jan Monrads kamp var ikke en kamp mot døden - men en kamp for livet. For retten til å bli behandlet og retten til å prøve nytt. Når han nå er død vil diskusjonen fortsette. Ble han virkelig kreftfri? Virker alternativ medisin? Har alternativ medisin alvorlige bivirkninger? Er skolemedisinen og medisinsk industri tilstrekkelig fordomsfri til at man kan finne nye behandlingsmetoder?

Jan Monrad Tangen ble 56 år. Han ble oppgitt, men ga ikke opp.

Fred over Jan Monrads minne.

Prosjektgruppen TV2/no/kreft.

Ronald Toppe Helge Høibraaten Olav Steimler